" />

Sarıbal, tarım büyümüyor, küçülüyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Tarım sektörü büyümemekte, aksine küçülmektedir. Tarımda sürdürülebilir bir ortam olmadığı için çiftçi üretimden vazgeçmektedir" dedi.

banner255
Sarıbal, tarım büyümüyor, küçülüyor!
banner200

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal,"AKP tarımda ülke kaynaklarını, potansiyelini değerlendirmeye yönelik üretimi temel alan politikalar yerine ithalatı teşvik eden ve destekleyen politikalar uygulamaktadır. Stratejik ürünleri esas alan bir üretim planlaması yoktur. Bu politikalar tarımda istikrarsızlık yaratmakta tarımın büyüme hızı gayrisafi yurtiçi hasıla büyüme hızının altında kalmaktadır" diye konuştu.

İktidarın tarım politikalarını eleştiren Sarıbal, şunları kaydetti:

“Çiftçinin ürünü para etmemekte, ihracat pazarlarındaki sıkıntılar sürmektedir. Tüm bunlardan dolayı tarım sektörü büyümemekte, aksine küçülmektedir. Tarımda sürdürülebilir bir ortam olmadığı için çiftçi üretimden vazgeçmektedir. Çünkü zaten ayakta zor duran çiftçinin yeni yatırım ya da hedefler ortaya koyması çok zordur. Orta ve uzun vadede hem yerli, rekabetçi üretim hem de üretilen ürünün pazarlanması noktasındaki sıkıntılar çözülmediği ve ihracat pazarları çeşitlenmediği sürece tarımda sağlıklı ve kalıcı büyüme sağlamak mümkün değildir."

Hayvan Varlığı Yetersiz!

“Ayrılan kaynakların büyük bir bölümü canlı hayvan ithalatına, yem hammaddelerine, kimyasal gübreye ve hammaddelerine, ilaç, aşı, tohum vs. gitmektedir. Bunların normalde yerli üretimle, içeride kendi çiftçimizi destekleyerek gerçekleştirmemiz gerekir. Ancak uygulanan ithalat politikasıyla yurtdışındaki çiftçileri destekler konumdayız. Örneğin; 2010 ile 2015 döneminde canlı hayvan ve et ithalatı için 3,8 milyar dolar ödenmiştir; ancak sorun hayvan varlığının yetersizliğinden kaynaklandığı için halen devam etmektedir. Oysa iflas eden ithalata dayalı hayvancılık politikası yerine üretim odaklı politikalar uygulanması gerekmektedir."

Tarım Plansız Üretimden Kalkması Lazım!

“Tarım sektöründe büyüme üzerinde kur baskısı, ithalat baskısı, yüksek girdi maliyetleri, orta ve uzun vadeli politika eksikliği ile plansız üretim ve pazarlama baskısı sürmektedir. Bunlar ortadan kalkarsa büyüme pozitife dönebilir. Bunun için tarımda uluslararası mali kuruluşların, çokuluslu tarım,gıda şirketlerinin yönlendirmelerine değil, kendi insanlarının ihtiyaçlarına ve ülkemizin özgül ekolojik şartlarına göre planlanmış programlar uygulanması gerekir."

YORUM EKLE
banner151

banner251