Küresel tarımın kurtarıcısı Tarım 4.0 olabilir mi?

Hızla artan dünya nüfusunu beslemek için dünya gıda üretiminin 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında artırılması gerekiyor. Bu nedenle, Tarım dünyanın geleceğidir. Peki Tarım 4.0 gerçekte nedir? Bunu neden tartışmıyoruz?

Küresel tarımın kurtarıcısı Tarım 4.0 olabilir mi?
banner200

Bir alıntı şöyle devam eder; Boş mideler ve insan sefaletiyle barışçıl bir dünya inşa edemezsiniz.

Bir sonraki tarım devrimi olan Tarım 4.0’ dır. Gıda kıtlığı denkleminin talep tarafına ve değer zinciri/tedarik tarafına bakmalıyız. Teknolojiyi sadece yenilik adına kullanılmayacaktır. Aynı zamanda tüketicilerin gerçek ihtiyaçlarını iyileştirmek ve ele almak için kullanacaktır. Bu nedenle değer zincirini yeniden yapılandırılmalıdır.

Dünya nüfusuna 2050 yılına kadar, kentsel kasaba ve şehirlere 2,4 Milyar kişi eklenebilir.

Dünya tarımı, gıda zinciri ve zorlukları neler olabilir?

Dünyanın 2050 yılına kadar % 33 büyüyerek 10 Milyar olması ve 2100 yılına kadar dünya küresel nüfusunun yaklaşık 11,2 milyar olması bekleniyor. Bu kadar çok insan gıda talebini katlanarak artıracaktır. Gelecekte küresel tarımı ve gıda zincirini etkileyecek dört ana unsur; demografik bilgiler, sınırlı kaynaklar (insan gücü, toprak, bozulmuş toprak vb.), iklim değişikliği, gıda israfı ve hükümet politikaları olacaktır.

Demografi, dünyada ya da herhangi bir ülkede nüfus yapısı, durumu ve nüfus dinamiklerini inceleyen disiplindir. Bu disiplinle ilgili olan her şey de demografik olarak tanımlanır. Doğum, ölüm, göç, yaşlanma, evlilik vb. konular bu disiplinin konularıdır. Aynı zamanda demografik sürecin bir parçasıdır. Birleşmiş Milletler Sözlüğüne göre demografi tanımı; amacı insan nüfusunu incelemek ve bu nüfusun boyutlarını, yapısını ve niteliklerini inceleyen bir bilimdir. İnsan nüfusunun yenilenme ya da yenilenmeme durumlarını inceleyen bir disiplindir. Bu disiplinle ilgili olan yapıya da demografik denir. Nüfusun doğum, ölüm, evlilik gibi yönlerini incelemenin yanında ülkelere veya bölgelere göre nüfus dağılımlarını da inceler.

Göç hareketlilikleri de en önemli konularından biridir. Bu bilimle uğraşan kişilerin üzerinde durduğu en önemli başlıklar ise doğum, ölüm, evlilik ve göç konularıdır.

Demografik Nedir?

Demografi, sınırlı ya da belirli bir coğrafyada bulunan nüfusun yapısını, değişimlerini ve özelliklerini inceleyen bir bilimdir. Nüfus artmaya devam ettikçe, ekilebilir araziler azalıyor. FAO' ya göre, aşırı gübre
kullanımı, ormansızlaşma, iklim ve küresel ısınma nedeniyle toprak kalitesi düşmektedir. 2050 yılına kadar kişi başına ekilebilir ve üretken arazi miktarının, 1960 yılındaki mevcut toplamın dörtte biri olacağı tahmin edilmektedir.

Çiftçiler yaşlanıyor. Şehirleşme artıyor. Köy nüfusunun şehirlere göç etmesine neden olan geçim zorlukları devam ediyor. Kentsel kasaba ve şehirlere 2050 yılına kadar, 2,4 Milyar kişi eklenebilir. Soğuk hava depoları zincirleri, perakende mağazalar gibi altyapının iyileştirilmesini ve işlenmiş gıda ve proteinli gıda talebindeki artışı tetikleyecektir. FAO' ya göre, daha fazla insan daha fazla gıda talep edecektir. Bu da 2050 yılına kadar tahminen % 70 daha fazla olması bekleniyor.

Kentleşmenin artması durumunda gelecek için kim tarım yapacak sorusu da önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor.

Küresel tarımın kurtarıcısı, Tarım 4.0 olabilir mi?

Tarım 4.0, tarım sektörünün verimliliğini artırmanın anahtarıdır. Tarım 4.0, hassas tarım “Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Büyük Veri kullanımına dayanmaktadır. Hassas çiftçilik, ekinlerle ilgili olarak onlara daha etkili bir karar verme olanağı sağlamanın yanı sıra, çiftçilerin çiftliklerinin hangi bölümlerinin en iyi yatırım getirisini sunduğunu belirlemelerine olanak tanır. Bu tür tarım, çiftçilerin üretim uygulamalarını daha iyi anlayabilmeleri için akıllı veri kullanımı ile desteklenmektedir.

Bunlar hassas tarım için kullanılan teknoloji türleridir. Uydu görüntüleri, dünyanın yüzeyi hakkında bilgi toplayan uydulardan elde edilen verileri gösterir. Bu veriler, üreticinin aşağıdaki işlemleri yapmasına izin verir. Değerlendirme, mahsulleri tanımlamaya ve radar görüntüleri ile toprak nemini tespit etmeye hizmet eder. Ayrıca, gübreleme olasılığı olan alanları gözlemlemek için “Normalleştirilmiş Farklılıkların Bitki Örtüsü İndeksi” ile mahsul izlenir. Tespit ve kontrol, yabancı ot ve zararlıların izlenmesidir. Son olarak, “Normalleştirilmiş Farklılıkların Bitki Örtüsü İndeksi” ile hasat edilecek alanları belirleyen verim tahminidir.
Hassas tarım için kullanılan diğer teknolojiler, analiz yoluyla toprak verimliliğinin yönetimini iyileştiren fertirriego görüntülerinin izlenmesidir. Diğer yönlerin yanı sıra tuzluluğu, topraktaki partikül boyutunu, su kalitesini neyin ölçtüğü bağımsız bir analiz var.

Teknoloji ve tarım hakkında konuşurken bir örnekte, ürün verimini artırmak için IoT'yi kullanan tarım uygulaması olabilir. Meksika uygulama ile 2021 yılında ağaç başına 28 oranında avokado verimliliği artırmak başarmıştır. Genellikle ülkelerin tarım endüstrisinde teknolojiyi tam olarak benimsemesinin önünde engeller var. Teknolojik adaptasyonu gerçekleştirecek altyapı ve bilgi eksikliğidir.
Tarım 4.0' ın geleneksel tarım süreçlerini iyileştirmek için teknolojiden yararlanmakla ilgili olduğunu hatırlamak önemlidir. Böylece tarım daha üretken ve verimli bir faaliyet haline gelebilir.

TARIM 4.0 TAM OLARAK NEDİR?

Tarım 4.0 gerçekte nedir? Bunu neden tartışmıyoruz? Bunlar olmaksızın hepimiz Tarım 4.0’ dan hepimiz bahsediyoruz. Kesin bir tanımı yoktur. Şüphesiz günümüz uygulamalarından ayrılan tarımdaki her
türlü teknolojik gelişme için genel bir şemsiye olarak kullanılacaktır. Kökenleri, Dubai merkezli küresel bir düşünce kuruluşu olan ve kendi sözleriyle “hükümetlerin geleceğini şekillendirmeye adanmış küresel, tarafsız, kar amacı gütmeyen bir kuruluş” olan Dünya Hükümeti Zirvesi'nin bir raporunda yatmaktadır.

Uyumsuz Danışmanlar?

Tarım 4.0 başlıklı ve 2018'de yayınlanan rapor, “işbirliği yoluyla çığır açan etki sağlamayı vaat eden” küresel bir danışmanlık grubu olan Oliver Wyman tarafından yazıldı ve hazırlandı. Son zamanlarda (tarım) endüstrisinde çok az yenilik yapıldığından bahsedilirken, gelecek nesilleri besleme şansına sahip olabilmeleri için “sistemi bozmamız gerektiğini” belirtiliyor.

Belgede, dünyanın gıda arzını etkileyen başlıca sorunların neler olduğuna inandığı ana hatlarıyla yer alıyor. Kısaca artan nüfus, kıt doğal kaynaklar, iklim değişikliği ve gıda israfıdır. Tarım 4.0 raporuna göre, tarımda çok az teknolojik gelişme oldu Bunlar cesur ifadeler ve gıda kıtlığı olasılığı hakkında çok az tartışma olsa da, neredeyse tamamen dijital teknolojiye dayanan dördüncü bir sanayi devrimi çağrısı, akademide bazı önemli soruları gündeme getirdi.

Tarım 4.0 Halihazırda Devam Ediyor?

Ayrıca böyle bir devrimin zaten gerçekleştiği ve bir süredir olduğu da iddia ediliyor. Örneğin, ineklerin robotik sağımı yaklaşık 25 yıldır ve daha da uzun süredir otomatik süt kaydı. Yine de, bu süre zarfında robotların tarıma getireceği harikalar hakkında tüm konuşmalara rağmen, hala çiftliklerde çok az…. Rusya’ da dikey tarım kavramını araştırıyor. İlerlemek için endüstrinin daha fazla öğrenmesi ve yeni yenilikleri benimsemeye istekli olması gerekiyor.

Yapay et, dikey tarım, hidroponik, deniz suyu çiftçiliği, alg besleme stoğu gibi fikirlerin tümü, gıda üretiminin genişletilebileceği yöntemler olarak dahil edilmiştir. Bunun gibi yenilikler yetiştiricilere yardımcı olacak ve ürünlerini başka bir seviyeye taşıyacak.. Cambridge Üniversitesi'nden akademisyenleri; “Yapay zeka, robotik ve 'nesnelerin interneti' gibi akıllı teknolojiler, gelişmiş üretkenlik ve daha fazla eko-verimlilik elde etmede önemli bir rol oynayabilir.”

Dikkatli Bir Yaklaşım?

Büyük firmalar robotik ve akıllı çiftçiliğe büyük yatırım yapıyor. Bu şirketler bağlantıya ve daha fazla otomasyona sıkı sıkıya bağlıdır.

2021'DE TARIM 4.0|TARIMIN GELECEĞİ 

Bir alıntı şöyle devam eder; Boş mideler ve insan sefaletiyle barışçıl bir dünya inşa edemezsiniz. Hızla artan dünya nüfusunu beslemek için dünya gıda üretiminin 2050 yılına kadar %70 oranında artırılması gerekiyor. Bu nedenle, Tarım dünyanın geleceğidir. Örneğin çağdaş teknolojilerin, dünyayı gıda kıtlığından kurtarmak için üretimi kayda değer miktarlarda artırmak için artık geleneksel işgal tarımı ile entegre edilmesi gerekiyor.

Peki, bu doğru mu?

Yakın geleceğimizde robotların tarlalardan geçtiğini görecek miyiz?

Tarım 4.0!

Bu kelime, sanayi alanında moda haline geldi ve yakın gelecekte tarımı önemli boyutlara taşıyacak. Tarım 4.0, IoT'yi (Nesnelerin İnterneti), hassas tarımı ve büyük verileri kullanacak. Günümüzde tarım sektörünün en büyük sorunu, yatırım ve yeniliklere rağmen iklim değişikliği ve doğal kaynakların kıtlığı nedeniyle girdiye uygun ürün elde edilememesidir. 2018 yılında yayınlanan “ Tarım 4.0 - Tarım teknolojisinin geleceği ” başlıklı rapora göre”, Oliver Wyman ile işbirliği içinde Dünya Hükümet Zirvesi tarafından, gelecek devrim, bilim ve teknolojinin temel olduğu yeşil devrim olacak. Bu, teknolojiyi yalnızca yenilik adına kullanmakla kalmayacak, aynı zamanda tüketicinin ihtiyaçlarını iyileştirmeye ve ele almaya ve tarımsal ürünün tarladaki üretimden nihai üretime kadar olan rotalarını yeniden yapılandırmaya ve her aşamada ürüne değer katmaya çalışacaktır. Buna değer zinciride diyebiliriz.

Veriye dayalı tarım gelecek!

Veriye dayalı tarımın verimi artırır, maliyeti düşürür sürdürülebilirliği sağlar. Artan dünya nüfusunu beslemek için dünya gıda üretiminin 2050 yılına kadar %70 oranında artırılması gerekiyor. Bu nasıl elde edilecek? Ekilebilir arazi ve su kaynaklarının miktarı sabit olduğundan, üretimi önemli ölçüde artırmak bir zorluktur. Bunun üstesinden gelmek için en uygun çözüm veriye dayalı tarımdır. Veriye dayalı çiftçilik, dünyadaki her çiftliğin haritasını çıkarma ve çok fazla veriyle kaplama yeteneğidir, örneğin, toprak nem seviyemiz nedir, belki yerin altı metre altında veya belki de tarla boyunca değişen beslenme seviyesi.

Gelecek, veriye dayalı eylemlerde yatıyor! Hassas Tarım ne anlama geliyor?

Yukarıda bahsi geçen haritalar yer, zaman ve miktara özel uygulamaların yapılmasına yardımcı olur. Örneğin geleneksel tarım yöntemleri olduğu sürece, çiftçiler suyu çiftliğin her yerine eşit olarak uygulayacak, tarım ilaçlarını tüm çiftlikte eşit olarak uygulayacaktır. Ancak hassas tarımda girdileri yalnızca gerekli olduğu zaman ve yerde uygulayabilirler. Çiftçiler su ve daha az böcek ilacı kullanacakları için hassas tarımın üretimi iyileştirdiği ve maliyeti düşürdüğü gösterilmiştir. Fazladan pestisit ve nitrojen kullanımını engellediği için çevre için de daha sağlıklıdır, ayrıca su israfını da engeller.

Nesnelerin İnterneti (IoT) sensörleri?

Sensörlerin tarım alanında önemli bir rolü vardır. Sensörler, sahada farklı miktarlarda bulunan sıcaklık, pH, nem gibi verileri algılamaya ve toplamaya yardımcı olur. Burada IoT devreye giriyor ve elbette birbiriyle konuşmayan birden fazla uygulamaya tekrar tekrar veri girme ihtiyacını ortadan kaldırarak tüm sistemlerin birbirine bağlanmasını sağlıyor! IoT'nin çiftliklere girmesi, işleri çok daha kolay ve kullanışlı hale getirecek. İlginç bir şekilde, mobil yazılım birlikte çalışabilir hale gelir (yani, farklı uygulamalar aynı veri setlerini paylaşabilir ve kullanabilir) Böylece, yakın gelecekte aynı veri setlerini farklı cihazlarda birden çok kez besleme zorluğu ortadan kalkacaktır. Bu, insan hatasından kaynaklanan zamandan ve maliyetlerden etkin bir şekilde tasarruf sağlayacaktır. Her şeyin o kadar kolay hale geleceğini hayal edin ki, toprağın gerekli her özelliği otomatik ve sorunsuz bir şekilde birleşecek ve çiftçinin daha hayati şeyler yapmasına yardımcı olacak zamandan tasarruf edecek.

Büyük Verinin konuşlandırılması!

Büyük verinin bu alanda yaygınlaşması, tarım alanında yüzyılın en büyük değişimini getirecektir. Büyük Veri, değişikliklerin ne olacağı ile ilgili değil, daha çok uygulanmasıyla ilgilenir. Tarım sürecinin tüm zinciri, küresel tarım ağının gelişmiş bağlanabilirliği nedeniyle büyük bir devrim görecek. Çiftçiler, kendilerine sağlanan artan içgörü ve tavsiyelerden (hibrit tohumlar, elverişli çevre koşulları gibi) yararlanacaklardır. Büyük veri, değişken oranlı toprak pH kontrolü, değişken oranlı tohumlama, değişken beslenme vb. gibi sensörler tarafından toplanan değişken veriler yardımıyla çiftçilerin deneysel ve iş odaklı yaklaşımı uygulamalarına yardımcı olacaktır. Geleneksel, ihtiyaçtan bağımsız olarak tüm girdilerin tüm tarım alanına aynı anda uygulanması yaklaşımıdır. Sadece çiftçiler değil, dağıtıcılar ve üreticiler de dahil olmak üzere tüm zincir faydalanacaktır.

Çiftçiler verileri doğru ürünleri, doğru oranlarda ve doğru zamanda uygulamak için kullanabilirler. Distribütörler verileri girdi sağlamak için kullanabilir ve piyasada maksimum kâr için kendilerini konumlandırabilir. Üreticiler üretim araçlarını iyileştirebilir ve tüketici tabanlarını daha iyi hedefleyebilir. Tedarik zinciri boyunca marjları artıracak ve böylece yerel ve uluslararası alıcıların taleplerini karşılamak için kalite ve miktarı artıracak olan spesifikasyonlara ve izlenebilirliğe (veri bağlantısı yardımıyla mümkün kılınmıştır) vurgu yapılabilir.

Artan yeni teknolojiler? 

Bütün bunlar aynı zamanda toprak beslenmesi, yabani otlar, tarlanın yeşilliği, uygulanan girdiler ve hava tahmini gibi birçok bilginin farklı kaynaklardan ve tarlanın farklı bölümlerinden toplanmasını gerektirir. Toplandıktan sonra bu bilgilerin tarımsal öneriler üretmek için işlenmesi ve analiz edilmesi gerekir. Çiftçilerin gerekli tüm girdileri ellerinde bulundurmaları ve bu önerileri eyleme dönüştürebilmeleri gerekir. Bu sorunları çözmek için, coğrafi referanslı bilgileri toplayan bazı karmaşık makineler kullanılabilir. Bu makineler internete bağlı olup, bilgiyi analiz eden büyük veri firmalarına bilgileri otomatik olarak gönderir ve aynısını sahaya uygulayabilen makinelere tarımsal talimatlar gönderir. Örneğin, GPS kılavuzlu traktörlere bağlı robotik cihazların kullanılmasıdır

Acaba Tarım 4.0’ ın yeni trendleri ve zorlukları nelerdir?

Bu konuyu haftaya konuşalım…

KAYNAK: Mustafa Serdar KÖKSAL

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2021, 13:41
YORUM EKLE
banner151

banner251