2004 yılında yapılan Tarım Şurasında hangi kararlar alındı ve bu kararlardan hangileri hayata geçirildi?

Tarım Şurası, 15 yıl sonra Eylül ayında yeninden toplanacak. Peki, Türkiye'nin AB ile rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir üretim yapısına sahip bir tarım sektörü oluşturmak amacıyla 2004 yılında yapılan Tarım Şurasında alınan kararların hangileri hayata geçirildi?  

banner255
2004 yılında yapılan Tarım Şurasında hangi kararlar alındı ve bu kararlardan hangileri hayata geçirildi?
banner200

2004 yılında yapılan Tarım Şurası, dönemin Sami Güçlü’nün Bakanlığı döneminde 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında ilgili kamu kuruluşlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının geniş katılımıyla Ankara’da yapılmıştı. 

2004 yılında Sami Güçlü’nün Bakanlığı döneminde yapılan Tarım Şurası’nda önemli ve öncelikli olmak üzere 36 ayrı başlıkta kararlar alınmıştı. Ancak aradan 15 yıl geçmesine rağmen 36 başlıkta sıralanan kararlara ilişkin birçok sorunun hala devam ettiği görülüyor. 

O kararları bir kez daha hatırlayalım… 

1. Doğal kaynakların envanterinin çıkarılması, 

2. Doğal kaynakların erozyon, kirlenme ve yanlış kullanımı önleyici tedbirlerin alınması,

3. Gen kaynakları ve biyolojik çeşitliliğin korunması, 

4. Mera ıslah çalışmalarının tamamlanması, 

5. “Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu” nun çıkarılması, 

6. Arazi kullanım planlarına uygun olarak mutlak tarım arazilerinin korunması, 

7. Basınçlı sulamanın yaygınlaştırılması, 

8. Toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması, 

9. Tarım Havzalarının oluşturulması, 

10. İşletme ölçeklerinin optimum düzeye getirilmesi, 

11. Tarım-sanayi-pazar entegrasyonunun sağlanması, 

12. Yüksek kaliteli tohumluk, fide ve fidan ihtiyacının öncelikle yurt içi üretimle karşılanması ve kullanımının teşvik edilmesi, 

13. Sözleşmeli üretimin geliştirilmesi, 

14. Sürdürülebilir üretim teknikleri ve biyolojik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması, 

15. Et, süt ve su ürünlerinin kalite standartlarının belirlenmesi ve bu standartlara uygun üretiminin sağlanması, 

16. İhtisas işletmelerinin özendirilmesi, 

17. Hayvan sağlığı ve refahı için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması, gelecek 10 yıl içerisinde hayvan hastalıkları ile ilgili kontrol ve eradikasyon programlarının tamamlanması, 

18. Çiftlikten-sofraya gıda zincirinin incelenerek gıda güvenliğini sağlayacak mevzuat düzenlemesi ile uygulama yöntemlerinin belirlenmesi,

19. e-tarım ticaretinin geliştirilmesi, 

20. Tarımsal desteklerin, tarımının yapısal problemlerinin çözümüne katkıda bulunacak şekilde düzenlenmesi, 

21. Doğrudan gelir desteğinin tarımsal destekler içindeki payının azaltılarak sadece seçilen belli ürünlerde çok amaçlı olarak uygulanması, 

22. DTÖ kuralları çerçevesinde prim ödemelerinin maksimum düzeyde uygulanması ve gerektiğinde Fark Ödeme Sistemine dönüştürülmesi, 

23. Hayvancılık desteklerinin artırılması ve sürekliliğinin sağlanması, 

24. Uzun dönemde, örgütlü, ekonomik, büyüklükte ve ileri teknolojiyi kullanan hayvancılık işletmelerinin oluşturulması, 

25. Tarımsal desteklerin GSMH içerisindeki payının iki yıl içerisinde %2’ye yükseltilmesi ve daha sonra artırılması, 

26. Tarım ürünleri sigortalarının ülke genelinde yaygınlaştırılması ve mal sigortalarının yanı sıra can sigortalarının da geliştirilmesi, 

27. Kırsal alanda yaşayanların girişimcilik yeteneklerinin artırılması, 

28. Tarım ve Köyişleri Bakanlığının yüklendiği yeni fonksiyonlar göz önüne alınarak yeniden adlandırılması, 

29. Bakanlığa bağlı olarak “Kırsal Kalkınma Genel Müdürlüğü” nün kurulması,

30. Ulusal programda öngörüldüğü gibi, Bakanlık tarafından AB ölçütlerini dikkate alarak “Kırsal Kalkınma Stratejisinin” hazırlanması, 

31. İlk öğretim müfredatına “Tarım” dersinin konulmasının sağlanması, 

32. Tarımsal öğretim ve araştırma alanında üniversite – bakanlık – özel sektör – sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, 

33. Üretici örgütlenmesinin dağınık yapısının önlenmesi amacı ile kooperatiflerin bir ulusal birlik altında toplanması, 

34. AB Ortak Tarım Politikalarının gerektiği “Ödeme Kurumu” başta olmak üzere gerekli tüm idari yapıların tamamlanması, 

35. AB ile müzakere sürecine hazırlık amacı ile Bakanlığın uzman kadrosunun güçlendirilmesi, 

36. Dünya Ticaret Örgütü Doha müzakerelerine aktif katılım sağlanması ve hassas ve özel ürünler ile gıda güvenliği açısından önem taşıyan ürünlerimizin etkilenmesi önlenmelidir.

TARIMDANHABER

Güncelleme Tarihi: 29 Haziran 2019, 16:06
YORUM EKLE
YORUMLAR
Mestan Cengiz
Mestan Cengiz - 2 yıl Önce

Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse, Sami Hocanın ve Mehdi Bey’in Bakanlığı döneminde bizzat benim de katılıp naçizane katkı sağladığım 2004 Şurasında alınan kararların bir bölümü uygulanmasına uygulandı, en azından bir takım isabetli başlangıç hamleleri yapıldı. Ancak, sürdürülebilirliği sağlanamadı. PEKİ BUNUN SEBEBİ NE??ÇOK BASİT; EMANET EHLİNE VERİLMEDİ. SİYASİ SAİKLERLE YAPILAN ÖZELLİKLE ÜST DÜZEY BÜROKRAT ATAMALARI GÜN GEÇTİKÇE BERBAT BİR HALE GELDİ. SONUÇTA YETERSİZ KARAR VERİCİLERİN TARIMI GETİRDİĞİ NOKTA ORTADA. FAZLA SÖZE NE HACET...

Ali
Ali - 2 yıl Önce

Sami hoca tarıma katkı yapmaya başladı geleceği gördü icraata başladuğında görebden alındı. Bir takım siyasiler ve rant cevresi sayın bakanı canlı yayında görevden aldırdı. Sonuç sami gitti soğan krıizi et krizi......çıktı. liyakatsiz atamalar yönetim zaafiyeti ile tarımı bu hale getirdi. Umarım birilerinin sonunu tarım getir.... Tarımda atıl duran insanları getirin bakın nasıl şahlanıyor.

Abdullah coşkun yıldız
Abdullah coşkun yıldız - 2 yıl Önce

İnşAllah bu ülkede ithalatın olmadığı aç gözlü doyumsuz insanların bir gün doyubda bu ülkenin milli üreticilerinin alın teri akıtarak ve bu ülkede dünyanın en pahalı girdi maliyetleri ile üretim yapan civtcisine dikkate alırlar.sozûm sizlerle sayın Ankara.adalet ve kalkınma partisi.mahalle başkanı

kayra
kayra - 2 yıl Önce

targel projesi sami hocanın projesidir. maalesef bu güzelim proje beceriksiz insanlar yüzünden bu hale geldi. herkes ekmeğe ihanet etti.targel projesi yüzünden 10000 kişi ekmek yedi.daha sonra toçbirsenin başını çektiği inanlar tarafından proje iptal edildi. on birlerce meslektaşımız iş umudu ile bakanlıktan haber bekliyor

banner151

banner251