Tarım, insanlığın en eski ve en önemli faaliyetlerinden biridir. İnsanların doğadan elde ettikleri bitkisel ve hayvansal ürünleri yetiştirerek, işleyerek ve tüketerek yaşamlarını sürdürmelerini sağlar. İnsanların beslenme, giyinme, barınma, sağlık ve ekonomi gibi temel ihtiyaçlarını karşılar. Aynı zamanda doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitliliğin artırılması, iklim değişikliğinin önlenmesi ve kültürel mirasın aktarılması gibi pek çok fayda sağlar. İçinde bulunduğumuz çağda tarım hala bir ülke için önemli bir sektördür. Onlarca sektör için ana hammadde üreticisi olup bu sektörlerin yaşaması tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine bağlıdır.

Bu nedenle tarım olmaz ise yaşam da olmaz.

Tarımın yaşam için önemini şu noktalarda özetleyebiliriz:

-Tarım, insanların beslenmesine katkı sağlar. İnsanların enerji, protein, vitamin, mineral ve lif gibi besin öğelerine ihtiyaç duydukları gıdaları sunar. Aynı zamanda insanların damak zevkine ve kültürel alışkanlıklarına uygun çeşitli yemeklerin yapılmasına olanak verir. Tarımsal ürünler olmadan insanlar açlık ve yetersiz beslenme ile karşı karşıya kalır.

-Tarım, insanların giyinmesine katkı sağlar. Elde edilen pamuk, yün, keten, ipek gibi lifler, insanların giysi, ayakkabı, çanta gibi tekstil ürünlerini üretmelerine yardımcı olur. Elde edilen deri, kürk, tüy gibi malzemeler de insanların giyimine renk ve çeşitlilik katar. Tarımsal ürünler olmadan insanlar soğuk, sıcak, yağmur gibi hava koşullarına uygun giyinemez.

-Tarım, insanların barınmasına katkı sağlar. Elde edilen ahşap, saman, kamış gibi malzemeler, insanların ev, ahır, depo gibi yapılarını inşa etmelerine imkân tanır. Keten, pamuk gibi malzemeler de insanların yatak, yorgan, perde gibi ev tekstili ürünlerini yapmalarına yardımcı olur. Tarımsal ürünler olmadan insanlar konforlu ve sağlıklı bir şekilde barınamaz.

-Tarım, insanların sağlığına katkı sağlar. Bitkisel ve hayvansal ilaçlar, insanların hastalıklara karşı korunmasına veya tedavi edilmesine yarar. Bitki özleri, yağları veya kokuları da insanların rahatlamasına veya güzelleşmesine etki eder. Tarımsal ürünler olmadan insanlar sağlıklarını koruyamaz veya iyileşemez.

-Tarım, insanların ekonomisine katkı sağlar. Milyonlarca insanın istihdam edildiği ve gelir elde ettiği bir alandır. Aynı zamanda diğer sektörleri de destekleyen bir rol oynar. Örneğin; sanayi sektörüne hammadde sağlar; turizm sektörüne manzara ve kültür sunar; eğitim sektörüne bilgi ve beceri aktarır. Tarımsal ürünler olmadan insanlar ekonomik olarak gelişemez veya yoksullaşır.

-Ve daha onlarca örnek sayabiliriz, anlaşılacağı gibi tarım aslında her şeydir.

Sonuç olarak, tarım, insanlık tarihi boyunca yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olagelmiştir. İnsanlar, tarım sayesinde hem beslenme hem de barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Tarım, insanların doğayla uyum içinde yaşamasını, doğal kaynakları korumasını ve çevreye saygılı olmasını sağlamıştır. Tarım aynı zamanda insanların kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine de önemli katkılarda bulunmuştur. Tarım, insanların toplumsal ilişkilerini güçlendirmiş, bilim ve sanat alanlarında ilerlemelerine yardımcı olmuş, ticaret ve sanayi faaliyetlerinin temelini oluşturmuştur. Bu bakımdan tarım, yaşamın olmazsa olmazıdır. Tarımın değerini bilmek, tarımı korumak ve geliştirmek için daha çok çalışmak hepimizin görevidir.

TARIM HERŞEYDİR…