Iğdır Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Yolcu, yaşamın kaynağı olan toprağın önemini vurgulamak ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 11 - 17 Haziran tarihleri arasında Toprak Haftası kutlanmakta olduğunu söyledi. Özkan, sözlerine şöyle devam etti. "Toprak sınırlı olan kaynaklarımızdan biridir. Topraklar kaybedildiğinde veya bozulmaya uğradığında insanların yaşam süresi içinde tekrar toprağın kazanılması söz konusu değildir. Tarıma elverişli 1 santimetre kalınlığında bir toprak tabakasının, ortalama 100 ile 1000 yıl arasında oluştuğu, bu anlamda insanların yaşamında çok önemli olan ve tüm canlıların hem beslendiği hem de barındığı yer olan toprağın korunması gerektiği unutulmamalıdır. Toprağın teknolojik usullerle yapay olarak üretilmesi mümkün olmadığı gibi, kaybedilmesi durumunda yerine ikame edilecek başka bir kaynağın da olmadığı, yaşayan bir canlı varlık ve hayat kaynağı olduğu bilinmelidir. Yaşamın kaynağı olan toprak, dünya üzerindeki tüm canlılar için bir koruyucudur. Toprak, su ve hava gibi, tüm canlıların ortaklaşa kullandıkları bir hazinedir. Dünya üzerinde yaşamın sürekliliği bu hazinenin varlığına bağlıdır. Sağlıklı topraklar; gerekli besin, su ve oksijeni sağlayarak gıda üreten bitkilerin büyümesini ve ürün vermesini sağlar. Toprak %45 mineraller, %25 su, %25 hava ve %5 organik maddelerden oluşur. Topraklar dünyadaki biyo çeşitliliğinin dörtte birini bünyesinde barındırır. Toprak gıdanın başladığı yerdir. Gıdamızın yüzde 95'i doğrudan ya da dolaylı yollarla topraktan gelir. Sağlıklı ve yüksek kaliteli gıda, ancak sağlıklı topraklarda yetişir. Bu sebeple, verimli toraklarımızı betonlaşmaya, toprak kaymalarına ve tarım dışı kullanımlara karşı korumalıyız. Bu kapsamda İl Müdürlüğü olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesince, toprağın doğal ve yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esaslar doğrultusunda uygulamalarımızı sürdürmekteyiz.

Ayrıca, tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğine karşı suların korunması yönetmeliği doğrultusunda, yeraltı, yer üstü suları ve topraklarda kirliliğe neden olan azot ve azot bileşiklerinin belirlenmesi, kontrolü ve kirliliğinin önlenmesi amaçlı, çalışmalarımız devam etmektedir. Iğdır il ve ilçelerinde ıllık azot üretim miktarı 3 bin 500 Kilogram ve üzeri olan toplam 558 adet Hayvansal işletme ziyaret edilerek bu amaçlı bilgilendirme ilanı yapılmıştır."

Özkan, 11 Haziran tarihi ile başlayan Toprak Bayramı Haftasını kutlayarak, topraklara sahip çıkacak bilincin gelişmesini diledi.

Kaynak: Iğdır Tarım İl Müdürlüğü