Milli Gazete'den Sadettin İnan'ın haberine göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevden alınarak yerine eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan atanırken, bu atamanın KİT statüsündeki ESK’nın tabi olduğu 233 sayılı kanun hükmündeki kararnameye aykırı olduğu ortaya çıktı. KİT’lerde atama doğrudan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yapılabilirken, Bakan ise sadece yönetim kurulu üyelerinden birini görevlendirme ile atama yapabiliyor. Dün Genel Müdürlüğe vekaleten atanan Mustafa Kayhan’ın ESK yönetim kurulu üyesi olmadan bu göreve atanması söz konusu 233 sayılı KHK’ya aykırılık teşkil ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmadan Mustafa Kayhan’ın atacağı her imza ve alacağı her karar hukuki anlamda tartışmalı hale gelecek.

TARIM KREDİ’DEN SONRA ESK’DA HUKUK SKANDALI

Kamu bürokrasisinde usul ve sistemin ayaklar altına alınması dikkat çekiyor. Türkiye’nin en önemli çiftçi kuruluşu Tarım Kredi Kooperatifleri tam 4 yıl hukuksuz bir şekilde yönetilirken, yeni Bakan Vahit Kirişçi’nin de yaptığı ilk atamaların usulsüz çıkması kamu bürokrasisinin iş bilmezliğini ve keyfiliğini gözler önüne seriyor.

ESK KİT STATÜSÜNDE VE ATAMALAR SADECE CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ İLE YAPILABİLİYOR

KİT statüsünde bulunan Et ve Süt Kurumu 233 sayılı KHK’ya tabi. ESK’da genel müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyor. Yönetim Kurulu, ESK’nın en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu karar organı iken Genel Müdürlük ise ESK’nın yetkili ve sorumlu yürütme organını oluşturuyor. Genel Müdür ve yönetim kurulu üyeleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanabiliyor.  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmadan Tarım Bakanı sadece yönetim kurulunda bulunan bir ismi vekaleten genel müdür olarak görevlendirebiliyor, yönetim kurulu üyesi olmayan bir ismi ise görevlendiremiyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ BEKLENMEDEN MEVZUATLARA AYKIRI ATAMA YAPILDI

Yönetim Kurulu üyesi olmadığı halde eski Hayvancılık Genel Müdürü Mustafa Kayhan’ın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanmadan sadece Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin oluru ile Genel Müdürlüğe atanması ESK’da ciddi bir hukuk krizini gündeme getirdi. Mevzuat ortada iken Bakanlık ve ESK hukuk müşavirliğinin bu skandala geçit vermesi manidar bulundu.