Örtüaltı tarımında bitki koruma ürünlerinin yüksek basınç ve hacimlerde kullanılması zaman zaman pülverizasyon kalitesini bozabiliyor ve ilaçlama başarısını düşürebiliyor. Bunun sonucu olarak gereğinden fazla bitki koruma ürünü kullanıldığı gibi, operatörlerde bu ürünlere maruz kalabiliyor. Bitki koruma ürünlerinin bilinçsiz kullanılması insan ve çevre sağlığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor.

PROTOTİP İMALATI YAPILDI

TAGEM örtüaltı tarımda yapılan ilaçlamalarda yaşanabilecek bu olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla bir proje başlattı Bu çerçevede iki aşamalı olarak planlanan projede, ilk aşama olarak, seralarda uzaktan kumanda edilebilen ve otomatik pülverizasyon (püskürtme) yapabilen pülverizatör tasarlandı ve prototip imalatı yapıldı.

SIRT PÜLVERİZATÖRÜNE ORANLA DAHA BAŞARILI

Projenin ikinci aşamasını ise iz maddesi denemeleri oluşturdu. Sırt pülverizatörünün karşılaştırma parametresi olarak kullanıldığı domates serasında iz maddesi denemeleri yapıldı. İz maddesi sonuçlarına göre kendi yürür pülverizatör dağılım düzgünlüğü, iz maddesi birikimi ve yere olan kayıplar yönünden sırt pülverizatörüne oranla daha başarılı oldu. Netice itibarıyla ölçülen kriterler göz önüne alındığında tasarımı yapılan kendi yürür pülverizatör serada domates yetiştiriciliğinde yeterli performansı sergiledi.

OPERATÖR KAYNAKLI PÜLVERİZASYON HATALARI ÖNLENECEK

Proje ile operatörün pülverizasyon esnasında maruz kaldığı bitki koruma ürünlerinden korunması ve operatör kaynaklı pülverizasyon hatalarının önlenebilmesi hedefleniyor. Proje ile ülkemiz koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanan pülverizatör ile seralarda yaygın kullanılan pülverizatörlere alternatif bir otomatik pülverizatör geliştirildi. Proje ile elde edilen bilgi ve deneyimler ile yeni tasarım ve ürün geliştirme projeleri gerçekleştirilebilecek.