Şeker-İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, başta şeker işçisi olmak üzere ülke tarım ve ekonomisi için hayati önem taşıyan şeker pancarı ve şeker fabrikalarının 2016 yılından beklentilerine ilişkin olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Öncelikle pancar tarlasındaki ümitleri boşa çıkarmayacak, sektörde yeni kaoslar oluşturmayacak ve pancar üreticisini mağdur etmeyecek yeni bir şeker kanuna ihtiyaç bulunduğunu belirten Gök, ülke tarım ve ekonomisi için hayati önemi bulunan şeker pancarının 'stratejik ürünler' kapsamına alınmasını talep etti.

İsa Gök'ün, şeker pancarı ve şeker sektörünün 2016 yılı beklentilerine ilişkin açıklamasında öne çıkan başlıklar şöyle;

YENİ BİR ŞEKER KANUNU

Pancar tarlasındaki ümitleri boşa çıkarmayacak, sektörde yeni kaoslar oluşturmayacak ve pancar üreticisini mağdur etmeyecek yeni bir Şeker Kanunun düzenlenmesi…

STRATEJİK ÜRÜN

Şeker pancarının 'Stratejik Ürünler' kapsamına alınması…

ÜRETİMİ GARANTİ ALTINA ALACAK ÖZELLEŞTİRME MODELİ

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin 'Devlet-Üretici ve İşçi' modeli ekseninde gerçekleştirilmesi…

Şeker fabrikalarının 'Teknolojik Modernizasyonunun' yapılarak dünya ülkeleri ile boy ölçüşebilecek konuma getirilmesi…

KADRO BEKLENTİSİ SONUÇLANDIRILMALI

Şeker fabrikalarında çalışan ve kadro bekleyen 'Geçici İşçilerin' kadroya alınması…

NBŞ KOTASI AB SEVİYESİNE İNDİRİLMELİ

Nişasta bazlı şekerlerin kotasının 'Avrupa Birliği' ülkeleri seviyesine indirilmesi…

YERLİ MALI TEŞVİK EDİLMELİ

Sağlıklı bir gelecek için yapay tatlandırıcılar yerine pancar şekerinin kullanılması ve 'Yerli Malının' teşvik edilmesi…

BİYOYAKIT ÜRETİM ÜSSÜ KURULMALI

Türkiye'nin gelecekteki önemli yakıtı biyoetanol için özel 'Biyoyakıt Üretim Üsleri'nin kurulması. Bu bağlamda Doğu Anadolu'daki şeker fabrikalarının sisteme uygun hale getirilmesi

PANCAR BEDELİ YENİ BİR MODELLE ÖDENMELİ

Pancar ekiminin ve dolayısıyla tarımının teşvik edilmesi paralelinde devlete yük getirmeyecek ve üreticiyi sonunda mutlu edecek 'Yeni Bir Pancar Bedeli Ödeme Modelinin' hayata geçirilmesi…

ŞEKER İLE NBŞ ARASINDAKİ FARKLAR ÇOCUKLARA ANLATILMALI

İlköğretim okullarında yüksek yoğunluklu tatlandırıcıların zararları konusunda 10 dakikalık mini 'Bilgilendirme Derslerinin' konulması…

İNSANLARIN TÜKETTİĞİNİN NE İLE ÜRETİLDİĞİNİ BİLMESİ GEREKİYOR

Türkiye genelinde baklava, pasta, şekerleme, çikolata gibi üretim yapan işletmelere ürünün pancar şekerinden üretildiğine dair 'Sertifika Sisteminin' uygulamaya konulması…

Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin en başında gelen ve bir insan hakkı ihlali olan 'İşten Çıkarmaların Artık Sona Erdirilmesi' Bu doğrultuda yeni yaptırımların hayata geçirilmesi...

Ölümlü iş kazalarının önüne geçecek 'Tedbirlerin' alınması…

Yeni anayasanın sadece siyasi partilerin değil, başta sendikalar olmak üzere sivil toplum örgütlerinin katılımı ile hazırlanan 'Toplumsal Bir Sözleşme' niteliğinde olması…