Stratejik tarım ürünlerimizden şeker pancarından üretilen şeker ile ülkemizden döviz çıkışının önünü açan nişasta bazlı şekerler (NBŞ) arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Ali-Cengiz oyunları ile şekerde ithalatın önünün açıldığına dikkat çekti. Yaptığı açıklamada Gök, Nisan 2015 itibariyle ülkemizin toplam 1 milyon 100 bin ton pancar şekeri mevcudu bulunduğunu ve bunun tüm ihtiyacı karşılamaya yeter düzeyde olduğunu belirterek, “Buna rağmen ithalat yapmak isteyen bir kesimin sözcüleri, şeker ihtiyaçlarının karşılanmadığı gerekçesiyle kamuoyuna iyi niyetten uzak yanlış bilgiler sunuyor” dedi.

MİLLİ FELAKET GETİRİR

Bu yanlış bilgiler neticesinde sürekli olarak NBŞ kotasının artırıldığına vurgu yapan Gök, “Kuruluş amacı, Türk şeker sektörünü düzenlemek, korumak ve yaşatmak olan Şeker Kurumu, pancar üreticisi yerine nişasta bazlı şeker sektörüne hizmet eder nitelikteki erozyon söylemleri ile, siyasi karar vericilere de yanlış kılavuzluk etmektedir. Türkiye'yi şeker ithal eden ülke konumuna getireceklerdir ki asıl milli felaket de bu olacaktır” tepkisinde bulundu.

TATLI VURGUNA DİKKAT!

Sendika olarak Türkiye'nin yararı için şeker ithalatından derhal vazgeçilmesini, NBŞ temelli çarpık şeker politikalarının terk edilerek pancar şekeri üretiminin artırılmasını talep ettiklerini belirten İsa Gök, şunları kaydetti: “Şeker Kurumu'nun mümeyyiz vasıflarını kaybetmiş yetkililerini gerçekleri kamuoyundan saklamamaları ve şeker ithalatıyla tatlı vurgun yapan omurgasızlara prim vermemeleri konusunda uyarıyoruz.”

80 TON ŞEKER İTHAL EDİLMİŞTİ!

Bilindiği üzere geçen yıl şeker pancarı rekoltesinin iklim şartları deneniyle düştüğü ve ihracatçıların kullandığı 'C' şekerinde açık oluştuğu gerekçesiyle, ihracatçılara dahilde işleme rejimi kapsamında şeker ithalatı izni verilmişti. Şekerli Mamüller Tanıtım Grubu (ŞTG) Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Taycı da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, dahilde işleme rejimi kapsamında 80 bin ton şeker ithal edildiğini açıklamıştı. Taycı, yapılan ithalatın üreticinin 6 aylık ihtiyacını karşılayacağını belirterek, yapılan ithalatın arkasının da gelebileceğini ifade etmişti.

Türkiye'de şeker kotası üç gruba göre belirleniyor. 'A' kotası yurt içi tüketim karşılığı olan şekeri, 'B' kotası olağanüstü durumlar için ayrılan şekeri ve 'C' kotası ise ihracatçılara verilen şekeri temsil ediyor.