Isparta Mera Komisyonu toplantısında şu kararlar alındı...

1) İlimiz sınırları içerisinde bulunan meraların korunması ve mera bitkilerinin zarar görmeden otlatılması, hayvanların ihtiyacını karşılayacak kadar yeşil veya kuru otu bulabilecekleri, yılın otlatmaya elverişli dönemi olarak uygulanacak Otlatma Mevsiminin 01 Mayıs-15 Ekim 2023 tarihleri olarak belirlenmesine,

2) 2023 yılında ilimiz genelinde 20 yıllık ot bedeli hesaplanmasında, Proje hazırlama hesapları, TAD işlemleri ve diğer işlemlerde 1 kg kuru ot bedelinin 3,00 TL olarak belirlenmesine ve hesaplamaların Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğünce yapılmasına,

3) İlimiz genelinde Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulanan meralarda otlayacak Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlardan 2023 yılı Otlatma Bedeli olarak bir büyükbaş hayvandan 30,00 TL ve bir küçükbaş hayvandan 3,00 TL Otlatma Bedeli alınmasına,

Isparta'da safran yetiştiriciliğine büyük ilgi! Kadın çiftçilere kurslar veriliyor!  Isparta'da safran yetiştiriciliğine büyük ilgi! Kadın çiftçilere kurslar veriliyor! 

4) 2007/1 Sayılı Mera, Yaylak, Kışlaklarda Otlatma Yönetimi Uygulama Esasları Genelgesinin 13. Maddesine istinaden İlimizde yapılan tespit, tahdit ve tahsis çalışmaları sonucunda ihtiyaç fazlası mera olmadığı için diğer illerden gelecek göçerlere mera kiralamasının yapılmamasına ve bu kararın diğer illere duyurulmasına karar verilmiştir.