Küresel ısınma, kuraklık tüm ülkelerinin iliklerine kadar hissetiği ortak sorunu haline geldi. Tarım arazisi geniş ekonomisi neredeyse tarıma dayalı olan ülkelerde yağışların azalması nedeniyle gübre kullanımı düştü. Daha az gübre tüketimi gübre ithalatının azalmasını da beraberinde getirdi. 

Talep -Arz dengesinin bozulması, hammadde zengini bir çok ülkede yeni gübre fabrikalarının üretime girmesi, gübre üreticilerinin hedefledikleri sipariş listelerini oluşturamayıp stok fazlası vermeleri global piyasadaki düşüşün en başlıca nedenleri oldu.

İRAN'DA ÜRE 2010 YILI FİYATINA KADAR GERİLEDİ

Son üç ayda İranlı üreticiler istedikleri tonajda mal satamayınca fiyatlarını neredeyse 14 sene önceki rakamlara kadar çektiler! Düşüş biraz daha devam edeceğe benziyor. 

SEZON BİTİNCE Mİ GÜBRE UCUZLUYOR?

Gübrenin düşüşünü sezonun bitişine bağlamanın, "Biz gübreyi kullandık ya artık düşürürler" inancını yaşamanın hiç bir veriyle veya bilgiyle örtüşür yanı yok. Türkiye'nin toplam tükettiği gübre tonajı Dünya'da tüketilen toplam gübre tonajının %4 'üne tekabül ediyor. Dünya'da genel olarak talebin artması veya daralması gübrenin üretildiği yerdeki fiyatını direk etkiliyor. Yurt dışında ki düşüşe paralel olarak iç piyasa fiyatları baskılıyor, firmalar ya fiyat çekiyorlar yada kampanya duyurup, kampanyalı satış yapıyorlar. 

BU FİYATLARDAN MAL ALINIR MI?

Alınır! 

Bu sene faizlerin yüksek olması piyasada ki nakit sıkıntını beraberinde getirdi. Nakit daraldıkça spotcular gübreyi düşük fiyattan satıp farklı alanlarda yatırım virman yapıyorlar.

Spotcuların sürekli iş yaptığı bu dönemde firmalar el altından pazarlık usulu fiyatlarla düşük gübreler sattılar. Nakitini, kartını cebine koyan çiftçimiz bayiden pazarlıkla' çok düşük fiyatlarda uygun mal alabilir.

GÜBRE BU SENE BEDAVA!