36. Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG) Kongresi, TARSİM’in ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.

AIAG Kongresi iki yılda bir farklı bir ülkede gerçekleşiyor. Dünyanın en önemli tarım sigorta şirketlerinin yöneticileri bir araya gelip tarım sigortalarının geleceğini konuştular, ben de dinleme fırsatı buldum.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi programa canlı bağlantı ile katıldı. Programa Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi ve TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal yanında Uluslararası Tarım Sigortacıları Birliği (AIAG) Yönetimi ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

Kongrenin ana teması; “Tarımsal Risk Yönetiminde Trendler: İklim, Teknoloji ve Kamu-Özel Kurumsal Çözümlerdi.” 

TARIMA YATIRIM YAPMAK ÜLKELERİN SAĞLIK POLİÇESİ DEMEK 

İklim değişikliğinin dünya tarımına ve gıda arzına etkileri ile geleceğin neler getireceği, tüm bu sorunlar karşısında sigorta sektörünün neler yapabileceği konuları üst düzey yöneticiler ve alanında uzman akademisyenler tarafından 2 gün boyunca değerlendirildi. Dışardan bakıldığında nasıl olsa sigortacı gözüyle kolayca eleştirdiğimiz sistemin içini detaylı dinleyince orada da işlerin çok kolay olmadığını bizzat işittim. Dünyanın geleceğinde “sağlıklı gıdaya yatırım ülkelerin sağlık poliçelerine yatırım demek”. Sağlıklı gıdayı üretecek tarım endüstrisini korumak tarım sigorta şirketlerinin olduğu kadar devletlerin de görevi olmalı. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KÜRESEL SORUNUDUR

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, iklim değişikliğinin dünyanın en önemli küresel sorunlarından birisi olduğunu söyledi. Aynı zamanda orta ve uzun vadeli sonuçları itibarıyla tüm canlıların yaşamını riske atan ve insan hayatının devamlılığı için gerekli olan tarıma da olumsuz etkileri bulunduğunu vurgulayan Günal, son yıllarda küresel ısınma ve iklimsel değişimlerin, frekansı ve şiddeti artan doğal afetler ve çeşitli risklerin, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de de tarımsal üretimi olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Bu alandaki devamlılığın sağlanmasının ancak, tarımsal üretimi tehdit eden risklerin yönetimiyle mümkün olabileceğinin altını çizen Günal; "Bu risklerin yönetilmesi için tarım sigortası en büyük teminat dedi.

AZERBAYCAN’A REHBERLİK YAPIYORUZ, SIRADA MAKEDONYA, ÖZBEKİSTAN VAR

Tarsim Genel Müdürü Serpil Ünal 2020 yılında Azerbaycan ile imzalanan işbirliği niyet beyanı ile tarım sigortaları alanında kardeş ülkeye rehberlik yaptıklarını Kuzey Makedonya ve Özbekistan’a da rehberlik edeceklerini ifade etti. 

AĞZIMIZIN TADI BOZULACAK 

5 kıta, 30 ülke 300 katılımcı tarım sigortalarının geleceğini 2 gün boyunca tartıştı. Bazı konular hiç olmadığı kadar açık konuşuldu. Konuşmacılardan biri “ağzımızın tadı önümüzdeki 10 yılda tamamen bozulacak, birçok ürün şu anda üretilen coğrafyalarda üretilemeyecek” dedi. Örneğin üzüm bağları, şu anda Elazığ’da üretilen Öküzgözü ve Boğazkere önümüzdeki 10 ila 20 yıl içerisinde artık buralarda yetiştirilemeyecek. Şimdi gerçekten de nerede o eksi tatlar demek zorunda kalacağız. Finike çöl olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığından Finike portakalı artık burada yetişemeyecek. En azından eski Finike portakalı tadında olmayacak.  Benzer örnekler çoğaltılabilir, Rize’deki çay üretimi bile tehlike altında.

İKLİM KRİZİ KAYNAKLI FELAKATLERE KARŞI SİGORTA İMKÂNSIZLAŞIYOR 

Başka önemli bir açıklama iklim krizi kaynaklı ortaya çıkan risklerden ötürü tarım sigortacılığının giderek ne kadar zorlaştığı yönündeydi. Hatta konuşmacılardan biri böyle giderse sigorta yapmamız güçleşecek açıklamasında bulundu. Tarım sigortalarının önemli bir bölümünü devlet karşılıyor, devlet katkı payı yanında belki tüm halkın katkısı gerekecek. 

İLETİŞİM KATKI PAYI VARSA TARIM SİGORTA PAYI NEDEN OLMASIN

Tarım sigortasının önemi giderek artacak, gerek kapsamı gerekse çeşitlendirilmesi milli tarım için çok önemli. Ödediğimiz vergilerden pek çok şeye pay aktarılıyor. Madem tarım hepimizin ortak paydası neden tarımsal hasılayı ve çiftçiyi korumak için tarım sigorta payı gibi bir kesinti ayrılmasın. Tarım endüstrisini korumak sadece çiftçinin değil herkesin ortak sorumluluğu olmalı.

TARIM SİGORTACILIĞININ GELECEĞİ VERİYE, YAPAY ZEKÂYA BAĞLI 

Bitkisel ürün sigortalarında uydu datalarının önemine dikkat çeken konuşmacılar tarım sigortalarının geleceğinin kapsamlı veri akışına bağlı olduğuna dikkat çekti. Toprak sensörleri, uydu görüntüleri, meteorolojik veriler hepsi tarım sigortalarının kapsamı ve etkinliği için çok önemli açıklamaları yapıldı. Sahadan toplanan verilerin anlamlandırılması, tarımda blockchain uygulamaları, yapay zeka şimdi her zamankinden daha önemli. Avusturya’daki uygulamalardan örnekler verildi. Fransa’da iklim değişikliği ve tarım sigortaları için neler yapıldığı anlatıldı. 

ÇİFTÇİ GÜÇLÜYSE VATANDAŞIN YÜZÜ GÜLER

Programa iklim krizi damgasını vurdu. Sadece çiftçiler değil gördüm ki tarım sigortası yapanlar da iklim değişikliğinin etkilerinden oldukça endişeliler. Tarım sigortacılığı sadece devletlerin desteği, çiftçilerin pirim ödemesiyle değil, tüm ülke vatandaşlarının ortak sorumluluğu ve duyarlılığı ile sürdürülebilir olacaktır.  Tarım korunursa çiftçi korunur. Çiftçi güçlüyse tarımın da vatandaşın da yüzü güler.