Gümüşova İlçesi Yongalık Köyünde bulunan ve Ari Süt İşletmesi vasfını kazanan Şevki Küçük'e ait hayvancılık işletmesini İl Müdürü Esra Uzun ziyaret etti.

Ari süt işletme ziyaretinde aile işletmesi hakkında bilgi alan İl Müdürü “Bugün İlimizde ari işletme sağlık sertifikası bulunan dört işletmede 802 büyükbaş hayvan ile faaliyet yürütülmektedir ve sadece hastalıklardan ari işletmelerden elde edilecek çiğ sütün perakende olarak arzı söz konusu olduğundan İlimizdeki ari işletme sayısın arttırılmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Düzce'de Tarım İl Müdürü arazi ilaçlamasına katıldı! Düzce'de Tarım İl Müdürü arazi ilaçlamasına katıldı!

İl Müdürü Esra Uzun, ari işletme sağlık sertifikasını takdim ederek sofralarımızda sağlıklı ve kaliteli süt bulundurulması noktasında işletmenin göstermiş olduğu duyarlılık için teşekkür etti. 

Ülkemizde görülen Sığır Tüberkülozu ve Sığır Brusella hastalıkları ile etkin mücadele edilmesi, sürdürülebilir hayvancılığın sağlanması ve halk sağlığının korunması amacıyla hastalıktan ari işletme sağlık sertifikası almış işletmelerin desteklenmesi için, Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı gereğince hayvan başına 1.200 TL destekleme ödemesi yapılmaktadır.

Bakanlığımızca uygulanan hastalıktan ari işletmelerin desteklenmesi hayvan sağlığının korunması yanında, kaliteli ve sağlıklı süt üretilmesi ile ülkemiz süt sektörünün Avrupa Birliğine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmesi için temel teşkil etmektedir. Çiğ sütün perakende olarak satışı ancak ari işletmelerden yapılabilmekte diğer işletmelerin sütleri toplanarak süt işleme tesislerinde işlem görmesinden sonra satışına izin verilebilmekte olup, aynı zamanda ari işletmelerin sütü diğer sütlere göre daha fazla destek almaktadır.

İlimizde yapılan çalışmalar neticesinde; Çilimli İlçesinde 2(iki), Gümüşova İlçesinde 2(iki) adet ve toplamda 4(dört) işletme Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası almış bulunmaktadır. Halihazırda Hastalıktan Ari İşletmelerdeki büyükbaş hayvan sayısı 802 adettir. 2023 yılı destekleme çalışmaları devam etmekte olup, 2022 yılında 871 büyükbaş hayvana 449.700,00 TL Hastalıktan Ari İşletme desteklemesi yapılmıştır. İşletmelerde Sığır Tüberkülozu hastalığı taramalarında "İntradermal Karşılaştırmalı Test" kullanılmakta ve Sığır Brusellozu hastalığı açısından da laboratuvar çalışmaları yapılmaktadır.