Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda dikkat çeken satır başları şöyle…

2022 Yılı 2.Dönem Buzağı Desteklemeleri askı listesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz Ek Binasında (Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğümüzde) ve İlçe Müdürlüklerimizde 20.07.2023 tarihi mesai bitimine kadar askıya çıkarılmıştır.

Yetiştiricilerimizin bu süre zarfında listeleri kontrol ederek varsa eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.

Askı Listelerinde;

-03 Temmuz 2023 Tarihi İtibariyle E-Islah'a Kayıtlı,

-Doğum Tarihi E-Islah'ta 01.01.2022 - 31.12.2022 Tarihleri Arasında Olan,

-E-Islah'ta Anne Numarası Hanesi Dolu Olan,

-E-Islah'ta Doğduğu İşletme Numarası Hanesi Dolu Olan,

Düzce Tarım İl Müdürlüğünden destek icmalleri ile ilgili duyuru! 12 Ocak son gün! Düzce Tarım İl Müdürlüğünden destek icmalleri ile ilgili duyuru! 12 Ocak son gün!

-1.Dönemde Destekleme Almamış Olan,

-İşletmesinin Destekleme Başvurusu 03 Temmuz 2023 tarihine kadar E-Islaha Kaydedilen Buzağılar yer almaktadır.

2022 Yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğinin (Tebliğ No: 2022/36) Buzağı Desteklemesi ile ilgili maddeleri gereğince “Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise icmaller kesinleşmiş kabul edilir ve belirtilen tarihlerden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz." Yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için askı icmallerini titizlikle ve zamanında kontrol etmesi önem arz etmektedir. Tüm yetiştiricilerimize önemle duyurulur.​