Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projelerinin Desteklenmesi" hakkında tebliğ (2023/5) kapsamındaki başvurular sonucunda Düzce İl Proje Değerlendirme Komisyonu ve Bakanlık tarafından Düzce genelinde 12 proje uygun görüldü.

Bu kapsamda İl Müdürlüğü toplantı salonunda “Uzman Eller Projeleri'nde hibe almaya hak kazanan 12 girişimci ile İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun; “Kırsal Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklenmesi projesi kapsamında İlimizde kabul edilen 12 projenin toplam proje bedelinin 3.462.000,01 TL olduğu, buna karşılık 3.000.000,00 TL'si hibe olarak girişimcilerimize sağlanacaktır" dedi. 

Proje konusunda konuşmalarına devam eden Uzun, “hibe almaya hak kazanan 12 projenin 6 tanesi Arıcılık, 4 tanesi Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve 2 tanesinin ise Süs Bitkisi Yetiştiriciliğine yönelik yatırımları kapsamaktadır" dedi.

Desteklenecek projeleri hayata geçirecek girişimcilere başarılar dileyen İl Müdürü Esra Uzun, destekten yararlanacak olan meslektaşlarının projelerini uyguladıkları yerlerde örnek yatırımlar olmasını temenni ederek, uygulanacak projelerin Düzce ve ülke tarımı için hayırlı olmasını diledi.​

UZMAN ELLER PROJESİ NEDİR?

Buzağı desteğinde e-ıslah uyarısı! İcmaller arka arkaya yayınlanmaya başlandı! Buzağı desteğinde e-ıslah uyarısı! İcmaller arka arkaya yayınlanmaya başlandı!

'Uzman Eller Projesi', kırsal alanlarda ve mahallerde yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun genç nüfusun istihdamına katkı sağlamayı; bitkisel üretim, hayvancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimciliği destekleyerek bu faaliyetlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını teşvik etmeyi; tarımsal üretimin miktarını, kalitesini ve verimliliğini arttırmak için, başvurusu uygun bulunan girişimcilere 250 Bin TL'ye kadar hibe desteği veriyor.