Özellikle kontrolsüz ve kaçak kasaplık hayvan kesimlerinden elde edilen etlerin tüketimine bağlı olarak, birçok hastalık insanlara geçebilmektedir. Bu nedenle, kasaplık hayvan kesimlerinin veteriner hekimlerin kontrolünde yapılması hem insan hem de hayvan sağlığının korunması açısından çok önemlidir.

Dolayısıyla et muayenesinin yapılması ile zoonotik karakterdeki hayvan hastalıklarının, et tüketimine bağlı olarak insanlara geçişi önlenmektedir.

Tüm dünyada yasalarla, kasaplık hayvanlarda et muayenesi yetkisi veteriner hekimlere verilmiş olup, veteriner hekimler bu görevleri nedeniyle halk sağlığının korunması yönünde önemli bir kamu görevini yerine getirirler.

Bunun dışında et muayenesi ile hayvan sağlığı açısından önemli olan salgın hastalıklar ortaya çıkarılarak, yayılmaları engellenir. Yine tüketici sağlığı açısından risk oluşturan ve tüketimi yasaklanmış olan kalıntı ve kontaminant içeren etlerin tüketime sunulması önlenir.