Denizli'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Halk Elinde Ülkesel Küçükbaş Hayvan Islahı Projesi kapsamında 2011 yılından itibaren 61 yetiştiricide bulunan, 12.600 baş küçükbaş hayvanda uygulanmaya başlanan Karya Koyunu Projesine 2016 yılında 49 yetiştiricideki 6.300 baş küçükbaş hayvanda yapılan Kıl Keçisi projesi dahil edilerek genişleyen hayvan ıslahı çalışmalarına 2022 yılında yeni bir proje daha eklendi.

Buzağınıza iyi bakın! 50 bin lira oldu! Buzağınıza iyi bakın! 50 bin lira oldu!

Bu kapsamada 12.11.2022 tarih ve 32011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2022/36 nolu Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Denizli'de İvesi Irkı Koyun yetiştiriciliği yapan yetiştiriciler de proje kapsamına alındı. 6.000 baş anaç ile 300 baş erkek hayvandan oluşturulacak proje için en az 100 baş sürü büyüklüğüne sahip 1 yaş üzeri anaç ivesi ırkı koyunu olan yetiştiricilerin başvuruları değerlendirilerek projeye dahil edilecek.

Bu proje sayesinde Bakanlık tarafından yetiştiricilere verilecek destekleme ile Denizli'de mevcut İvesi ırkı koyunlarında döl verimi, süt verimi, gelişme hızı ve yemden yararlanma kapasitesinin artırılması hedefleniyor Ayrıca damızlık küçükbaş hayvancılık işletmelerindeki hayvanların kayıt altına alınarak ıslah çalışmaları ile kaliteli damızlık hayvan elde edilmesi amaçlanıyor.