Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her yıl olduğu gibi Bakanlığımızca düzenlenen Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketlerinin denetlenmesi ile ilgili 2023 Yılı Genelgesi yayınlanmıştır. Bu çerçevede programa alınan salgın hayvan hastalıklarına karşı başta Şap hastalığı olmak üzere sığırlarda ve koyun-keçilerde Brusella, Şarbon, Kuduz, Koyun-Keçi Çiçeği ve Koyun-Keçi Vebasına karşı aşılama çalışmaları planlanmıştır. Bu kapsamda ilimizde 275.454 baş sığır ve manda, 741.814 baş koyun ve keçi, 21.745 kedi ve köpek varlığı bulunmaktadır.

İlimizde tüm sığır ve mandalar İlkbahar ve Sonbahar dönemi olmak üzere yılda 2 kez Şap hastalığına karşı aşılanacaktır. İlkbahar Şap aşılama kampanyası 24 Ocak - 28 Nisan tarihleri ile Sonbahar Şap aşılama kampanyası  01 Eylül- 17 Kasım arasında yapılacaktır. Sığırlarda 3-6 aylık buzağılar ile Koyun-Keçilerde 3-6 aylık dişi kuzu ve oğlaklar, damızlık erkek hayvanlar yıl boyu düzenli olarak Brusella hastalığına karşı aşılanacaktır.

İlimiz genelinde tüm sahipli kedi ve köpekler Kuduz Hastalığına karşı 30 Ocak-28 Nisan tarihleri arasında aşılanacaktır. Şarbon hastalığı aşılama çalışması sadece Çivril İlçesinde ve duyarlı hayvanların tamamının meraya çıkışlarından önce yapılacak ve aşılama 12 Mayıs tarihine kadar tamamlanacaktır.

Buğday ve arpada dekara verimin 80 kilo artması bekleniyor! Buğday ve arpada dekara verimin 80 kilo artması bekleniyor!

Geçmiş yıllarda Koyun-Keçi Çiçeği hastalığı çıkan Acıpayam, Bekilli, Çal, Çameli, Çivril, Kale, Serinhisar, Tavas ilçelerinde küçükbaş hayvanlara karşı Koyun-Keçi Çiçeği aşılaması yıl boyu yapılacaktır. Ayrıca Koyun- Keçi Vebası hastalığına karşı yeni doğan kuzu ve oğlaklar ile geçmişte hastalık çıkan yerlerde tüm hayvanlar aşılanacak ve aşılama 14 Şubat- 01 Haziran tarihleri arasında yapılacaktır.

Tüm bulaşıcı hayvan hastalıkları ile İlimiz genelinde Bakanlığımızca belirlenmiş esaslar doğrultusunda hayvan hastalıkları ve zararlıları ile mücadele, koruyucu ve tedavi edici hayvan sağlığı hizmetlerinin yürütülmesi, hayvan refahını sağlayıcı çalışmalar ve hayvan sağlığı ile ilgili karantina hizmetlerinin yürütülmesi kapsamında tüm uygulamalar; İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından büyük özveri ile mesai mefhumu gözetilmeksizin gerçekleştirilmektedir.