Türkiye’de toplamda 5 bölgede yürütülen ‘Arı Islah Projesi’nden biri olan ‘Anadolu Arı Islahı Projesi’nin saha tanıtım toplantısı Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde yapıldı. Toplantıya, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM ) Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Güler, Kırşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, HAYGEM’den Dr. Belgin Günbey, Veteriner Hekim Volkan Gülpınar, Ziraat Yüksek Mühendisi Caner Denge, TAB Arı Islah Saha Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar, Bölge İl Birlik Başkanları ve arıcılar katıldı.

Toplantı öncesi heyet, TAB’ın Islah arılığını ziyaret ederek Anadolu Arısını yerinde inceledi. Arılıkta davetlilere, Islah projesi hakkında TAB Arı Islah Saha Koordinatörü Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar bilgi verdi. 

Tutar, Islah projesine ilişkin şunları söyledi; “2019 yılında başlayan İç Anadolu Bölgesi’nde 13 il taranarak, hiç dışarıdan ana arının girmediği uzun süredir arıcılık yapılan 36 lokasyondan 400 adet koloni alınıp, Anadolu Arısı orijinal sürüsü oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sürünün arılıkta koloni kayıtları tutulmuş, kolonilerin bal verimi, yavru verimi, hijyen testi, oğul eğilimi, kışa dayanıklılık, uçuş etkinliği testleri yapılarak veri tabanı oluşturulmuştur. Aynı yıl içerisinde kolonilerden işçi arı numuneleri alınarak morfolojik ve moleküler testler için 19 Mayıs Üniversitesi, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve Akdeniz Üniversitesine numuneler gönderildi.

Elde edilen sonuçlar, 19 Mayıs Üniversitesinde Danışman hocada verilen toplandı. Elde edilen verilen ışığında 2020 yılında sürüde yetiştirilecek baba ve ana kolonileri belirlendi. Bunlardan yetiştirme yapılarak, 200 adet suni tohumlama, 100 adet te doğal çiftleşme yoluyla ana arı yetiştirilip kovanlara adapte edildi. Proje gereği arıların güncel olarak morfolojik ve moleküler karakter tespitleri yapıldı. Şu anda seleksiyon ve ıslah çalışmaları 400 koloni ile devam etmektedir.”

Kırşehir Islah Bölgesine yapılan ziyaretin ardından Saha Tanıtım Toplantısı için Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Merkezi’ne geçildi. Burada yapılan toplantıda konuşan, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, toplantının amacının Anadolu Arı ırkının önemini ve ıslah çalışmalarını yerinde göstermek ve anlatmak amacıyla böyle bir toplantı düzenlediklerini söyledi. Şahin konuşmasında şunları söyledi,  "Orta Anadolu arılarının bölgelerimizdeki ırkları, bulunduğu yerlerde testler yaparak, bulunduğu yerlerde koruma altına alarak, bulunduğu yerlerde damızlık üreterek merkezleri oluşturulması gerekiyor. Orta Anadolu arısı bizim bulunduğumuz bu coğrafyanın arısıdır. Biz orta Anadolu arısına muhtacız, orta Anadolu arısını hep beraber bölgesel olarak kucaklayıp sahip çıkmak durumundayız" diye konuştu.

TAGEM Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Daire Başkanı Dr. Süleyman Aslan da, inovasyon araştırmasının bedelinin 3 milyon 500 bin lira olduğunu belirterek, "TAGEM Bünyesinde devam eden 11 tane ARGE inovasyon araştırmamız var. Bütçesi ise 3 Milyon 500 bin lira. Projemiz içerisindeki en büyük paya sahip olan proje Kırşehir projesi. 2 milyon 150 bin liralık AR-GE bütçesiyle devam eden en yüksek projemiz" dedi.

Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden Proje Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Güler, Anadolu arısına ilişkin bir sunum yaptı. Sunumun ardından arıcılarla soru cevap bölümünün ardından toplantı sona erdi.