Döviz kurlarında yaşanan artıştan dolayı 2018 yılında gübre tüketim miktarının yaklaşık 1 milyon ton düştüğü tahmin ediliyor. Ziraat Mühendisleri Odası, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede 2017 yılında 6.3 milyon ton gübre kullanıldığını ancak bu rakamın 2018 yılında 5.3 ile 5.5 milyon ton arasında olduğunun tahmin edildiğini belirtti.

GÜBRE FİYATLARI DOLAR KURUNA ENDEKSLİ

Ziraat Mühendisleri Odası'nın konuyla ilgili değerlendirmesinde, gübre fiyatlarının tamamen dolar kuruna endeksli olduğu hatırlatılarak, “Üreticinin en önemli girdilerinden gübre maliyetleri 2018 yılının Ağustos ayı içerisinde dolar kuru 7 lira civarına gelince, gübre fiyatları yüzde 142 ile yüzde 152 arasında artış gösterdi" denildi.

FİYATLARDA KAYDA DEĞER BİR DÜŞME OLMADI

Eylül ve Ekim aylarında hububatların ekim dönemlerinde de gübre fiyatlarının yüzde 100 zamlı satıldığına vurgu yapılan değerlendirmede, “Bu dönemde birçok üretici tarlasına gübreyi ya atamamış ya da kullanacağı miktarın yarısını kullanmıştır. Kasım-Aralık aylarında dolar kuru 5,5 -5,4 seviyelerine inmesine rağmen fiyatlarda kayda değer bir düşme olmamıştır" tespitinde bulunuldu.

GÜBRE STOKTA KALDI

Gübre kullanım oranının düşmesinden dolayı firmaların elinde yüksek miktarda stok kaldığına dikkat çeken Ziraat Mühendisleri Odası, yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti: “2018 yılının sonlarında hububat ekimleri tamamlanmış, maalesef gübre fiyatları yüzünden gübre kullanım oranı çok düşerek firmaların elinde stok kalmıştır.

Türkiye'de son 5-6 yılda tarımda kullanılan gübre tüketim miktarlarına baktığımızda, 2015 yılında 5,5 milyon ton 2016 yılında tarımda kullanılan gübrenin KDV'sinin sıfırlanması nedeni ile 6,7 milyon ton, 2017 yılında 6.3 milyon ton gübre kullanılmıştır. 2018 yılında ise yaklaşık 5,3-5,5 milyon ton arasında gübre tüketildiğini tahmin etmekteyiz"

GÜBRE FİYATLARININ MART AYINDA ARTMASI TAHMİN EDİLİYOR

Üreticileri Mart ayı itibariyle zor günlerin beklediğine dikkat çekilen değerlendirmede, “Ülkemizde mart başından itibaren ekimler başlayacağı için Ocak-Şubat aylarında gübre kullanımı yok denecek seviyededir. Dolar kuru 2019 yılı ocak ayı sonlarında 5,35 olmasına rağmen gübre fiyatlarında az da olsa bir düşme söz konusudur.(% 10-15 ) Şu bilinmelidir ki gübre fiyatları Şubat ayı sonu-Mart ayı başlarında tekrar artacağını tahmin etmekteyiz" denildi.

TARIMDANHABER