Yem kanunundadeğişiklik yapıldı. Veteriner hizmetleri,bitki sağlığı, gıda ve yem kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunyayınlandı.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda DeğişiklikYapılmasına Dair Kanun 17 Şubat'ta 29270 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarakyürürlüğe girdi.

Bu kanun değişikliği ile birlikte ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ileilgili hususlarda düzenlemeler yapıldı.

TARIMDAN HABER