Türkiye’nin 2018 yılında hangi ülkelerden canlı hayvan ithalatı yaptığı rakamlarıyla ortaya çıktı. 

2018 yılında; 1 milyon 211 bin 719 baş besilik, 116 bin baş damızlık ve 132 bin 844 baş kasaplık olmak üzere toplam 1 milyon 460 bin 563 baş büyük baş hayvan ithalatı yapıldı. 

BESİLİKTE BREZİLYE BAŞI ÇEKTİ 

2018 yılında gerçekleşen büyükbaş ithalatının çoğunluğu besilik olmak üzere yüzde 42’si Brezilya, yüzde 29’u Uruguay, yüzde 5’i Macaristan’dan yapıldı.

DAMIZLIKTA ALMANYA BİRİNCİ SIRADA 

Damızlık sığır ithalatının yüzde 21’i Almanya, yüzde 15’i Romanya, yüzde 14’ü Avusturya’dan sağlandı.

KASAPLIK İTHALATINDA BREZİLYA VE İSPANYA ÖN PLANDA 

Kasaplık sığır ithalatının yüzde 67’si Brezilya ve İspanya’dan yapıldı. 

425 BİN KÜÇÜKBAŞ İTHAL EDİLDİ 

Diğer yandan 2018 yılında 185 bin 610 baş damızlık, 239 bin 897 baş damızlık olmayan olarak toplam 425 bin 507 baş küçükbaş hayvan ithal edildi. 

DAMIZLIK OLMAYANLARIN TAMAMI AVUSTRALYA'DAN GETİRİLDİ 

2018 yılında canlı olarak ithal edilen küçükbaş hayvanların yüzde 56’sı damızlık olmayan hayvanlar olup tamamı Avustralya’dan getirildi.

DAMIZLIK KOYUNDA ROMANYA İLK SIRADA YER ALDI 

Damızlık olarak getirilen hayvanların yüzde 60’ı Romanya’dan temin edildi. 

2018 YILI BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İTHALAT RAKAMLARI VE ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI 


İTHALATA NE KADAR DÖVİZ ÖDENDi?

Büyükbaş hayvan ithalatına 1 milyar 692 milyon dolar, küçükbaş hayvan ithalatına da 62 milyon 539 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyar 755 milyon dolar ödendi. 

İthalatın detayları incelendiğinde besilik ithalatı 1 milyar 235 milyon dolara, damızlık ithalatı 226 milyon dolara, kasaplık ithalatı ise 231 milyon dolara maloldu.