Ülke tarımına ilişkin rakamların dünü ve bugününün yer aldığı kitapta; istihdamdan enflasyona, büyümeden dış ticarete, üretim değerlerinden gıda güvenliği endeksine, tarım alanlarından hayvancılığa kadar pek çok bilgi en güncel haliyle yer alıyor. 

Kitapla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, hazırladıkları bu kitap ile ülke tarımının yaşadığı değişim ve dönüşümü gözler önüne sermek istediklerini kaydederek “Rakamlarla Tarım Sektörü” adlı yayının şu an tarıma ilişkin en güncel bilgileri barındırması sebebiyle sektörde çalışan ve sektöre ilgi duyan herkesin bir başucu kitabı olacağını kaydetti.

Öztürk; “Tarım, ülke beslenmesinin sağlanması, milli gelir ve istihdama olan katkısı, sanayi sektörünün ihtiyacı olan hammaddelerin temini ve ülke kalkınmasına katkılarından dolayı ülkemiz açısından vazgeçilmez bir sektördür. Bugün tüm dünyada tarımda arzu edilen seviyeye ulaşmak için mevcut durum ve buna bağlı olarak varılması gereken hedeflerin doğru belirlenmesi giderek daha çok önem kazanmaktadır. Mevcut durumu ortaya koymanın temelinde de sağlıklı bir veri akışı ile istatistiğin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Ülkemizde tarım sektörüne dair farklı kaynaklardan bir takım istatistiksel rakamlar sektör çalışanlarına kaynak teşkil edecek şekilde servis edilmektedir. Bizler de Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası olarak tarım alanında tutulan bazı istatistiki veriler arasından mukayese niteliğindeki öne çıkan ve önem arzeden en temel verileri sizlerle paylaşarak ülke tarımımızın yaşadığı değişim ve dönüşümü gözler önüne sermek istedik” dedi.

Öztürk, kitabın tüm Türkiye’de Tarım ve Orman İl Müdürlüklerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı’na, TBMM Tarım, Orman Ve Köyişleri Komisyonu’na, Bakanlıklara ve Üniversitelerin ilgili bölümlerine de ulaştırılarak güncel bilgi ve verilere ulaşmalarının sağlanacağını kaydetti.