Öz Orman-İş Sendikası, TİGEM’de 6’ncı dönem toplu iş sözleşmesi sonrası açıklama yaptı. Açıklamada elde edilen kazanımlar şöyle sıralandı… 

Kuduz köpek nakliyle ilgili iddialara yanıt geldi! Kuduz köpek nakliyle ilgili iddialara yanıt geldi!

ELDE EDİLEN KAZANIMLAR

  • MADDE 21: İşçilerin kendi meslek ve pozisyonlarında çalıştırılmaları esastır.
  • MADDE 27: (İDARİ İZİN) Refakat izinlerinde il içi, il dışı uygulaması kaldırılmıştır.
  • MADDE 42: (GİYİM) Çalıştırıldıkları bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak verilecektir.
  • KIDEM TERFİ: Yevmiyelere 1 TL zam verilmeye devam edecektir.
  • YIPRANMA PİRİMİ: Her gruba 2 puan (13-15-17) verilecektir.
  • GECE ZAMMI: Akşam saat 20:00’dan sabah saat 06:00’a kadar yapılan çalışmalar % 8 zamlı ödenecektir.
  • EK PİRİM: Gazi, terör mağduru ve şehit yakınlarına çıplak ücretin %10 tutarında ek prim verilecektir.
  • PARASIZ YEMEK: Ceylanpınar İşletme Müdürlüğünde 15.04.2024 tarihinden itibaren 108 TL yemek ücreti nakden ödenecektir. (Yemekhanede yemek yemek isteyenler hariçtir)
  • HİZMET ZAMMI: Çalıştığı her tam yıl başına 15 TL hizmet zammı ödenecektir.