Ek ödeme mağduriyeti giderildi

Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/C maddesi kapsamında geçici personel statüsünde istihdam edilen çalışan, ek ödemelerin kendisine yapılmamasından dolayı mahkemeye açtığı davayı kazandı.

Ek ödeme mağduriyeti giderildi
banner200
banner217

Erzurum 1. İdare Mahkemesi kararında :”……geçici personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda düzenlenmiş dört istihdam şeklinden biri olduğu da dikkate alındığında, yaptığı iş aynıyken sadece görev yaptığı statü farklı olduğu için davacının farklı muameleye tabi tutulmasında, bu bağlamda aynı işi yapan diğer kamu görevlilerine dava konusu ek ödeme ödenirken, davacının ayrıksı tutularak bu ödemelerden yararlandırılmamasında gerek iç hukuk gerekse de uluslararası hukuk normlarına uyarlık bulunmamıştır……” ifadesine yer verildi.

Mahkeme kararında, Toç Bir-Sen üyesi olan çalışana yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle kendisine ödenmesine karar verildi.YORUM EKLE
banner151

banner251