Tarım Bakanına tarım ilaçlarının su kaynaklarına karışmasıyla ilgili soru önergesi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, uzmanların, tarım ilaçlarının su kaynaklarına karışması konusundaki uyarılarda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye yapılan çalışmaları sordu.

Tarım Bakanına tarım ilaçlarının su kaynaklarına karışmasıyla ilgili soru önergesi
banner200

Gürer, “Uzmanlar; tarım ilaçlarının su kaynaklarına karışması bu hızla devam ederse 25-30 yıl içerisinde geri dönüşü olmayan bir noktaya evrilme riskinden söz edilmektedir. Bitki koruma ürünleri yani tarım ilaçlarının su kaynaklarına bulaşmasını önlemek amacıyla gerekli çalışmalar yapılmakta mıdır? Bitki koruma ürünlerinin gerektiği kadar ve tekniğe uygun kullanılması için ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? Gübreler, organik atık ürünleri ve pestisitlerin akarsu ve nehirlere erişimi laboratuar testleriyle izlenmekte midir?” şeklindeki sorularını Bakan Pakdemirli’ye sordu.

Tarım ve Orman Bakanı, Pakdemirli “Türkiye Ulusal Ajansı kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Bakanlığımızın proje ortağı olduğu “Bitki Koruma Ürünleri ile Oluşan Noktasal Kaynaklı Su Kirliliğinin Önlenmesi için Ziraat Mühendislerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” isimli bir proje yürütülmektedir.” dedi.

Bakan” Tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde 2.475 yerüstü, 2.295 yer altı suyu olmak üzere toplam 4.770 istasyondan oluşan bir izleme ağı oluşturulmuştur. İzleme çalışmaları 81 ilde; 20 adet Mobil Laboratuvar ve mobil cihazlarla yürütülmektedir. Yerüstü sularında ayda bir, yer altı sularında ise 3 ayda bir numune alınmaktadır. Bu kapsamda yerüstü sularında nitrat, sıcaklık, çözünmüş oksijen parametreleri, yer altı sularında nitrat, sıcaklık ve ph parametreleri izlenmektedir. Ölçüm cihazı olan illerimizde ayrıca elektriksel iletkenlik ve klorofil-a izlemeleri de yapılmaktadır.

Analiz sonuçları web tabanlı Nitrat Bilgi Sistemine (NİBİS) kaydedilmekte ve eş zamanlı olarak takip edilmektedir. Veriler tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin tespiti ve nitrata hassas bölgelerin belirlenmesi çalışmalarında kullanılmaktadır.” Dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli”Nitrat kirliliği izleme sonuçlarına bağlı olarak Nitrata Hassas Bölgelerin (NHB) belirlenmesi çalışmasına devam edilmektedir. TÜBİTAK MAM ile yapılmakta olan çalışma ile 3 yıllık süre içinde 25 nehir havzasında NHB’ler belirlenecek olup, bu bölgelerde uygulanacak Eylem Planları ve eylem planlarının fayda/maliyet analizi birlikte hazırlanacaktır. Bu çalışmada Gediz Havzası pilot havza olarak belirlenmiştir. Hazırlanan Eylem Planları; Nitrata Hassas Bölgelerde zorunlu, diğer bölgelerde ise gönüllülük esasına göre uygulanacaktır. 

73.286 ÜRETİCİ İYİ TARIM UYGULAMASI YAPIYOR

Bakan Pakdemirli “Bakanlığımız bünyesinde yürütülmekte olan İyi Tarım Uygulamaları (İTÜ) ile çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması çalışmaları devam etmektedir.

2018 yılında 63 ilde 73.286 üretici İyi Tarım Uygulamaları ile üretim yapmaktadır. Ayrıca İyi Tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için eğitim, yayın ve destekleme çalışmaları devam etmektedir.” dedi.

GÜRER TAKİP ŞART

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer yapılan çalışmalar önemli ancak yeterli değiş, su Kaynakları giderek farklı nedenlerle kirleniyor. Tarım zehirlerinizde kullanımı ve içeriği bu bağlamda sahada önem kazanıyor. Kullanımı yasak olan tarım zehirleri dahi bazı ürünlerde ortaya çıktı. Özellikle ilaçlamada uyulması gereken esaslar ciddi takip gerektirir. Bunun için toplumsal mücadele de şart. Anız yakmak suç ve cezası da var ama her yıl anız yakılan alanlar yüzünden hem doğa hem canlılar zarar görüyor. Özellikle yaygın ve geniş alanda yapılan ilaçlamalarda ürüne etkisi olan ancak doğaya zarar vermeyecek ilaçlar geliştirilmeli ve kullanılmalıdır. Tarım zehiri olarak tanımlanan Tarımda zararlılarla mücadele amacı ile uygulanan ilaçların Kontrolsüz ve bilinçsizce kullanımı artması sorunları oluşturduğu bir gerçektir.  Bazı önlemler alındı. Yasaklamalara gidildi. Etkileri ve uygulamada sorunlar takip edilmeye başlandı ancak yapılması gerekenlerde var. AB sürecinde yasaklanan 200’e yakın pestisite ülkemizde de kısmen yasaklamalar yapılıyor. Sulama, rüzgâr etkisi ile tarım ilaçları su kaynakları İLE buluşma riski göz önüne alınarak bu bağlamda eğitim, takip, kontrol sağlanmalıdır” dedi.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
banner151

banner251