Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, şunları kaydetti: 

"Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş’e bağlı Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanımız Şükrü Durmuş’un haklı duruşunun destekçisi ve paydasıyız! Orman Genel Müdürlüğü misafirhanesini kullanmak isteyen kanser hastası Orman Bakanlığı çalışanına, “milletvekillerine tahsis edildiği gerekçesiyle” oda verilmemesini ortaya çıkaran konfederasyonumuza bağlı Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş’un, Orman Genel Müdürlüğü tarafından aranarak ‘bakanın rahatsızlığının’ iletilmesini ve ardından soruşturma açılmasını kınıyoruz. 

Orman Genel Müdürlüğündeki hukuksuzluğa ve keyfiliğe izin vermeyeceğiz. Haksızlık karşısında sesini yükseltenlere yönelik soruşturma açarak korkutacaklarını sananlar yanılıyorlar.  Korku salarak; Tarım Orman-İş Genel Başkanımız Durmuş’u hedef tahtasına koymaya çalışanları uyarıyoruz. 

Korkutmaya ve sindirmeye asla ve asla gücünüz yetmeyecektir! Bilinmelidir ki; bizler her türlü keyfiliğin, adaletsizliğin ve hukuk tanımaz tavrın karşısında olacağız. Demokratik ve meşru yollardan baskılara, saldırılara kayıtsız kaymayacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve bağlı sendikaları demokrasi mücadelesini yükselterek her türlü hukuk dışı uygulamaların karşısında olmaya devam edecektir. Bağlı sendikamız Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş hakkında açılan soruşturma derhal sonlandırılmalıdır.