Tarım, insanlık tarihinin en önemli icatlarından biridir. Tarım sayesinde insanlar, avcılık ve toplayıcılık gibi gezici yaşam biçimlerinden yerleşik hayata geçmiş, gıda üretimini artırmış, nüfusunu çoğaltmış ve medeniyetleri kurmuştur. Tarım, insanların doğayla olan ilişkisini de şekillendirmiş, ekolojik dengeleri etkilemiş ve kültürel çeşitliliği zenginleştirmiştir.

Tarımın günümüzde de insanlık için çok önemli olduğu açıktır. Tarım, dünya nüfusunun beslenme ihtiyacını karşılamakta, ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmakta, sosyal adaleti sağlamakta ve çevreyi korumakta rol oynamaktadır. Tarım, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini yükseltmekte, sağlıklı ve mutlu olmalarını sağlamaktadır.

Anlaşılacağı gibi tarımsal üretim sadece gıda ve/veya gıda hammaddesi üretmek değildir. Tarım aslında beslenme, ekonomi, sağlık, turizm, kültür, sanat, çevre, sanayi, istihdam, kalkınma, toplum huzuru, savaş, barış ve hatta bir milli güvenlik meselesidir.

Tarımın bu kadar önemli olmasına rağmen, tarımla ilgili pek çok sorun da vardır. Küresel ısınma, iklim değişikliği, doğal kaynakların azalması, biyolojik çeşitliliğin kaybı, toprak erozyonu, su kirliliği, gıda güvenliği, yoksulluk, açlık ve göç gibi sorunlar tarım sektörünü tehdit etmektedir.

Bu sorunların çözümü için tarıma daha fazla önem verilmesi, tarım politikalarının gözden geçirilmesi, tarımsal araştırma ve geliştirmenin desteklenmesi, tarımsal eğitim ve yayımın yaygınlaştırılması, tarımsal inovasyon ve teknolojinin kullanılması gerekmektedir.

Tarım insanlığın geçmişi, bugünü ve geleceği ile yakından ilgilidir. Tarımın sürdürülebilirliği için hepimizin sorumluluk alması ve katkıda bulunması gerekir. Tarımın değerini bilmeli ve korumalıyız. Unutulmamalı ki, bir toplum her ne kadar gelişmiş ve/veya zengin olursa olsun tarımsal faaliyetlerden asla vazgeçemez.

Tarım hayatın ta kendisidir. Tarım olmadan yaşam olmaz. Tarım bize gıda verirken aynı zamanda bize kültür verir. Tarım bizi beslerken aynı zamanda bizi eğitir. Tarım bizi zenginleştirirken aynı zamanda bizi korur. Tarım bizi birleştirirken aynı zamanda bizi özgürleştirir.

Tarım bize geleceği inşa etme gücü verir. Tarım sayesinde bugünün gıda ihtiyacını karşılamakla kalmayız, aynı zamanda yarının gıda güvenliğini de sağlarız. Tarım bize kendimiz için çalışmakla yetinmeyiz, aynı zamanda çocuklarımızın ve torunlarımızın refahı için de mücadele ederiz. TARIM HER ŞEYDİR!

Bir projenin başarısı için devlet, üniversiteler, STKlar ve özel sektörün ahenk içinde çalışması gerekir. Tarımsal kalkınma eylem planları gibi büyük bir projenin sahibi kim olursa olsun, büyümesi, etkisinin toplum tarafından görülmesi için devletin ilgili kurumlarının entegrasyonu ve desteği şarttır.

Bundan sonraki yazılarımda bunları kısaca anlatmaya, sizlerde bir farkındalık oluşturmaya gayret edeceğim. Hiçbir şey yapamaz isem en azından tarihe bir not düşeyim istiyorum. Umarım bir farkındalık üretmiş olurum. Bu yazımı ve sonrakilerini bir film-dizi fragmanı tadında bırakarak sizlerin hayal gücüne ve farkındalığınıza emanet ediyorum.