TARIMDAN HABER ÖZEL / geçtiğimiz Temmuz ayında Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne vekâleten atanan Osman Yıldız'ın uzun bir özgeçmişi yayınlanmasına rağmen ABD'de yaptığı doktora eğitimi ile ilgili hiçbir belge verilmemesi Bakanlıkta merak konusu oldu. Yıldız'ın öz geçmişinde mesleki kariyeri ile ilgili olarak bütün ayrıntılar verilirken, ABD'de doktora eğitiminin nerede, hangi yıllarda ve hangi konu üzerine yaptığı ile ilgili bilgilerin verilmemesine dikkat edildi.

TARIM BAKANLIĞINA BEKİR PAKDEMİRLİ DÖNEMİNDE BAŞLAMIŞTI!

Bekir Pakdemirli'nin Bakanlığı döneminde 2019 yılında Tarım Reformu eski Genel Müdürü Kerim Üstün'ün referansı ile Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanlığına taşınmış Yıldız'ın fazla bir Bakanlık merkezi ve işlem yapılmadan Bakanlığın birleştirme birimlerinden olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne atanması dikkat çekmişti.

Osman Yıldız'ın, Bakanlığın web sitesinde yayınlanan özgeçmişi şu şekilde: 

Kayseri'de doğduğum, ilk, orta ve lise yapabileceğimi Kayseri'de tamamladım. Ankara Üniversitesi'nden Gıda Mühendisi ve Ziraat Mühendisi unvanı alarak derece ile mezun oldu. Anadolu Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. AÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği ABD'de Yüksek Lisans yaparak 'Yüksek Müh' ve Tarım Ekonomisi ABD'de Doktora programını tamamlayarak 'Dr. Bilim Uzmanlığı unvanını aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nda çalıştı. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yaparken, Ekim 2019 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Yönetim Bilgi Sistemleri ve İstatistik Daire Başkanı olarak atandı.

Ev fiyatları düşecek mi? TÜİK Mart ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı! Ev fiyatları düşecek mi? TÜİK Mart ayı inşaat maliyet endeksini açıkladı!

Sayın Yıldız, SGB Başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 2020 tarihinde IPARD Yönetim Otorite Başkanı olarak atandı. 03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 Sayılı Resmi Gazete yayınlandı, 2020/253 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

Nisan 2020 - Ocak 2021 tarihleri ​​arasında vekâleten, 9 Ocak 2021 tarihli ve 31359 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış, 2021/37 Cumhurbaşkanlığı Kararı ile asaleten Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Temmuz 2023'den itibaren Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Vekili ve Tarım Sigortaları Havuz Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2010-2019 yılları arasında TÜKAS, TBS, TARBİL, Tarım Sayımı, istatistik analizleri, proje yönetimi, tahmin ve karar verme yöntemleri, projeksiyon ve sektör analizleri modülleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışmalar yürütülmüş ve danışmanlık yapılmaktadır.

Sayın YILDIZ, Mühendislik Ekonomisi ve Maliyet Analizi, Mühendislik İstatistiği, Mühendislik Yönetimi, İstatistiksel Kalite Kontrol, Süreç Yönetimi, Fiyat Endeksleri, Proje ve Risk Yönetimi, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üretim Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Sektörel Analiz verilerinde üniversitede ders vermekte ve salgınlar yapıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve Eğiticisi olan Sayın YILDIZ'ın ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. İngilizce bilen Sayın YILDIZ, evli ve bir çocuk babasıdır.

DÜZELTME!

Haber merkezimize gelen bir ihbar üzerine imla hatasından kaynaklanan ‘ABD’ kısaltması ‘Ana Bilim Dalı’ yerine yanlışlıkla Amerika Birleşik Devletleri olarak algılanarak söz konusu haber yapılmıştır. Yanlış anlaşılmalara neden olan bu haberimizden dolayı takipçilerimizden özür diliyoruz.