" />

Tarım ve Orman Bakanlığında yetki bizde!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda tartışma konusu olan yetki konusunda yeni bir açıklama geldi. Tarım-İş Sendikası, Orman Genel Müdürlüğünün Bakanlığın diğer birimleri ile tek işletme sayılamayacağını iddia ederken, Öz Orman-İş Sendikası bu iddialara cevap verdi. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre Tarım-İş Sendikası'nın Bakanlıkta yetki almasının mümkün olmadığını belirten Öz Orman-İş Sendikası, "Yetki bizde" dedi.

banner255
Tarım ve Orman Bakanlığında yetki bizde!
banner200

Öz Orman-İş Sendikası, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndaki yetki mücadelesiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Tarım-İş Sendikası, bakanlıkların birleşmesinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığındaki yetki konusunda hiçbir değişiklik olmayacağını iddia ederken, Öz Orman-İş Sendikası tam aksine Tarım-İş Sendikasının yetki almasının mümkün olmadığını belirterek, “Mevcut durumda Tarım ve Orman Bakanlığında işletme toplu iş sözleşme yetkisinin Öz Orman-İş'e ait olduğu aşikardır" dedi.

TEK İŞLETME TARTIŞMASI

Bilindiği üzere bakanlıklar birleşmeden önce Öz Orman-İş Sendikası, Orman Bakanlığı'nda yetkili sendika iken, Tarım-İş Sendikası da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda yetkili sendikaydı. İki bakanlığın birleşmesiyle birlikte aynı iş kolunda bulunan iş yerlerin tek işletme sayılması gündeme geldi. Örneğin Orman Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın diğer birimlerinin tek işletme sayılması durumunda üye sayısının fazlalığından dolayı Bakanlıkta toplu iş sözleşme yapma yetkisi doğrudan Öz Orman-İş Sendikası'na geçecek.

ÖZ ORMAN-İŞ TARIM-İŞ'İN İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Tarım-İş Sendikası, Orman Genel Müdürlüğü'nün Tarım ve Orman Bakanlığı'na özel bütçeli ve ayrı bir tüzel kişiliğe sahip kurum olarak bağlandığını bundan dolayı tek işletme sayılmasının mümkün olmadığını iddia ederken, Öz Orman-İş Sendikası da yaptığı açıklama ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 2/1-d maddesine göre birleşme sonrası oluşan yeni yapıda, Tarım ve Orman Bakanlığında işçilerin toplu iş sözleşmesinin 'tek bir işletme toplu iş sözleşmesi' olarak yapılacağını bildirdi.

Tarım-İş Sendikası'nın iddialarına yazılı bir açıklama yaparak cevap veren Öz Orman-İş Sendikası, şunları kaydetti:

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TEK BİR İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ OLARAK YAPILACAK

"Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte, bazı bakanlıklar birleştirilmiş, bizim işkolumuzun muhatabı olan Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak tek bir bakanlık haline gelmiştir.

İki bakanlığın birleşmesiyle birlikte, bu bakanlıklar ile bağlı birimlerinde çalışan emekçilerimiz de, doğal olarak tek bir bakanlığın personeli haline gelmiştir. Dolayısıyla, birleşme sonrası oluşan yeni yapıda, işçilerimizin toplu iş sözleşmesi de bundan böyle 'tek bir İşletme Toplu İş Sözleşmesi' olarak yapılacaktır.

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 2/1-d maddesi 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi'ni şöyle tanımlamıştır:

“Bir gerçek veya tüzel kişiye ya da bir kamu kurum veya kuruluşuna ait aynı işkolundaki birden çok işyerini kapsayan sözleşmedir."

Bu tanıma göre, aynı işverene bağlı, birden fazla işyerini kapsayacak şekilde yapılan sözleşme 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' olacaktır.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı incelersek; 01 Nolu İşkoluna giren bakanlık birimleri şunlardır:

-Orman Genel Müdürlüğü

-Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

-Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü

-Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

-Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

-Hayvancılık Genel Müdürlüğü

-Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

-Personel Genel Müdürlüğü (Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı)

Bu birimlerin tamamı, 'birden çok işyeri' olmakla birlikte, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 2/1-d Maddesi'ndeki 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' tanımındaki şekliyle, tek bir işverene, yani Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlıdır.

Buna göre; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın '01 Nolu İşkolu'na giren' birimlerinin tamamı TEK BİR İŞLETME'dir.

YASANIN EMRİ

Dolayısıyla, yukarıda yer alan Tarım ve Orman Bakanlığı birimlerinin tamamının sözleşmesinin, tek bir İşletme Toplu İş Sözleşmesi olması, 6356 Sayılı Yasanın emridir.

Aynı şekilde Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 17 Ekim 1996 tarih ve E.3383, K.9306 sayılı içtihadında şöyle denilmektedir:

“Kamu kurumu ve kuruluşlarına malî, ekonomik ve organizasyon yönünden bağlılığı ve bütünlüğü bulunduğu anlaşılan ortaklıkların teşekkül ve müesseselerle birlikte İşletme Toplu İş Sözleşmesi içinde yer almasının kanunun amacına uygun olacağına…"

Nitekim, Öz Orman-İş Sendikası, yetkili olduğu 2005 yılından beri, yani 6 dönemdir, Orman Genel Müdürlüğü, ÇEM Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere 3 ayrı birim için tek bir 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' imzalamıştır.

Aynı şekilde Tarım-İş Sendikası da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 01 Nolu İşkolunda yer alan tüm bağlı birimleri için tek bir 'İşletme Toplu İş Sözleşmesi' imzalaya gelmiştir.

Burada, durumu istisna teşkil eden TİGEM, kendi Yönetim Kurulu olan, kararlarını kendisi alan bir KAMU İKTİSADİ TEŞEKKÜLÜ, yani KİT'tir. Dolayısıyla, TİGEM'in, Bakanlık birimlerinden ayrı tutulması bir zorunluluktur.

Yukarıda ifade edilen yasal ve fiilî durum gereği, bundan böyle Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki 01 Nolu İşkoluna giren tüm birimler için tek bir İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalanacaktır.

Bakanlık birimlerinden OGM, ÇEM ve Doğa Koruma ve Millî Parklar çalışanı 24 bin işçimizin tamamı Öz Orman-İş üyesidir. Birleşme sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı'nın toplam işçi sayısı 33 bin 500'dür. TİS yetkisi alabilmek için, bu rakamın yarısına, yani 16 bin 750'den fazla üyeye sahip olmak gerekmektedir.

TARIM-İŞ'İN YETKİ ALMASI MÜMKÜN DEĞİL

Tarım Teşkilatı çalışanlarının bir bölümünün Öz Orman-İş'e üye olduğu da dikkate alınırsa, Tarım-İş Sendikası'nın üye sayısı her halükarda 7 binin altındadır. Yani, Tarım-İş'in yetki alması mümkün değildir.

Dolayısıyla, mevcut durumda, Tarım ve Orman Bakanlığı İşletme Toplu İş Sözleşmesi yetkisinin, Öz Orman-İş'e ait olduğu aşikârdır.

Maalesef geçmiş yıllarda, yetki ihtilafları yüzünden Toplu İş Sözleşmeleri gecikmiş ve emekçilerimiz ciddi mağduriyetler yaşamıştır. Aynı mağduriyetin tekrar yaşanmaması için, bütün Tarım ve Orman emekçilerimizin, en büyük ve yetkili sendikanın çatısı altında birlik olması büyük önem taşımaktadır.

Hâlihazırda orman emekçilerimizin tamamı ile tarım emekçilerimizin önemli bir bölümü Öz Orman-İş çatısı altında bütünleşmiştir. Tarım emekçilerimizin Öz Orman-İş'e geçişleri ise hızla devam etmektedir. Emekçilerimizin, yapılacak Toplu İş Sözleşmesinde mağdur olmaması için bir an önce Öz Orman-İş'e geçişlerini tamamlamaları kendilerinin menfaatinedir."

TARIMDANHABER

banner207
YORUM EKLE
YORUMLAR
- 3 yıl Önce

TİGEM de yetkili sendika kimse yıllardır sürdürülen çalışma saatlerine müdahale etti. Hem düzeni bozdu hemde özellikle hayvancılıkta maliyetleri yükseltti. Bu devleti düşünmek indir sizce

- 3 yıl Önce

yetki bizde diyorsunuz peki soruyorum neden tarım iş sendikasından üye almak için her türlü oyunları yapıp içimizden üye almaya çalışıyorsunuz yetki sizdeyse ne gerek var. tarım bakanlığının tek yetkili sendikası tarım iş sendikasıdır.

- 3 yıl Önce

Oz orman iş demek işçilerin memurseni demektir.

banner151

banner251