Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Düzenlenecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi İlanı yayınlandı.


Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi Düzenlenecek
banner282

Buna göre yayınlanan ilanda şunlar kaydedildi: "Tarım Sigortaları Kanunu (Kanun No: 5363) kapsamında, risk inceleme ve hasar tespit organizasyonlarında görev alacak adaylar için, Mersin /Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortaları branşlarında Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Eğitimi düzenlenecektir. Bu eğitime; Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından yapılacak ön eleme sınavını kazanan adaylar katılabilecektir.

Ön Eleme Sınavı Başvuru şartları:

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı'na, aşağıdaki şartları taşıyan kişiler başvurabilir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların; Ziraat Mühendisi, Ziraat Teknikeri (EK:1 listede yer alan teknik programlara bağlı ön lisans bölümlerinden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) ve Ziraat Teknisyeni (EK:2 listede yer alan liselerden mezun olanların müracaatı kabul edilecektir.) olması,

Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programına katılacakların; Veteriner Hekim olması,

İflas veya konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi, ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmaları,

Seyahat engeli olmaması,

Her türlü arazi şartlarında çalışabilir olması, gerekmektedir.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı'na ;

* Kamu Kurum ve Kuruluşlarında memur, sözleşmeli, işçi statüsünde çalışanlar,

* Sigorta acenteliği de yapan dernek, kooperatif, birlik, oda vb. kuruluşlarda çalışanlar,

* Sigorta şirketinde çalışanlar,

* Acente, broker olanlar, katılamazlar.

Başvuru Şekli:

Başvurular sadece Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) www.segem.org.tr web adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup söz konusu web adresindeki "Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği Ön Eleme Sınavı Başvuru Kılavuzu"nda yer alan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır.

Başvuru yapan adayların, belirtilen işlemleri sırasıyla ve eksiksiz yapması, başvurularının geçerliliği açısından önemlidir.

Başvurular 21 Aralık 2015 – 18 Ocak 2016 (Saat 17:00'a kadar) tarihleri arasında olup, başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.

Ön eleme sınavı; Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir, Malatya il merkezlerinde, 20 Şubat 2016 Cumartesi günü Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) tarafından gerçekleştirilecektir.

Eğitim Yeri ve Adresi:

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

33740 Erdemli / MERSİN

Telefon: +90 (324) 518 00 52 - 54

Eğitimle İlgili Bilgiler ve Ücretler:

  1. Bitkisel Ürün Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programı: 14 – 26 Mart 2016 tarihleri arasında toplam 104 saat olup, Bitkisel Üretim Temel Eğitim Katılım Ücreti: 1.100.- TL (BinyüzLira)'dır.
  2. Hayvan Hayat Sigortaları Eksperliği Temel Eğitim Programı: 04 – 08 Nisan 2016 tarihleri arasında toplam 40 saattir. Hayvansal Üretim Temel Eğitim Katılım Ücreti: 800.- TL (Sekizyüzlira)'dır.
  3. Eğitim tesisinde konaklamak ve yemek isteyenler için yer ayarlanacak olup, her türlü konaklama ve yemek ücretleri katılımcılarca karşılanacaktır. (Eğitim tesisince konaklama ve yemek ücreti günlük iki kişilik odalar için kişi başı 50.- TL, tek kişilik odalar için 65.- TL, tesiste konaklamayıp diğer hizmetlerden yararlananlardan ise günlük 30.- TL alınacağı bildirilmiştir.)
  4. İletişim Adresleri:
  • T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü-Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı-Telefon: +90 (312)258 79 54 – 60
  • Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.-Telefon: 444 82 77
  • Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM)-Telefon: +90 (212) 325 84 89 (pbx)


YORUM EKLE