Tarım arazileri yönetmeliği yayımlandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği yayımladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Tarım arazileri yönetmeliği yayımlandı
banner200
banner217

Bakanlık tarafından, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yeni yönetmelik bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmî Gazete 24 Ocak 2018 ÇARŞAMBA YÖNETMELİK Sayı: 30311

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASI, KULLANILMASI VE PLANLANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurulun üye tam sayısı ile toplanması esastır, ancak zorunluluk halinde en az altı üye ile toplanabilir. Kurul, kararları en az beşte üç çoğunlukla ve en az altı üyenin aynı yönde oy kullanması şartı ile alır. Ancak kamuya ait enerji ve ulaşım yatırım projelerinde Kurul, kararları toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile de alabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE
YORUMLAR
- 3 yıl Önce

sadece il başkanı kararı verse uygundur

banner151

banner251