Çelik, EXPO, ülkemize ciddi kazanımlar sağladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, uluslararası boyutu sona eren EXPO'nun yaşadığımız zor dönemde gerek Antalya'ya gerekse ülkemize ciddi kazanımlar sağladığını belirterek bu eserle Antalya'nın yeni bir cazibe alanı kazanmış olduğunu söyledi.

Çelik, EXPO, ülkemize ciddi kazanımlar sağladı
banner282

EXPO 2016 Antalya Ajansı'nın 48. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, aynı zamanda EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olan Bakan Çelik başkanlığında yapıldı. Toplantıya EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Yönetim Kurulu Üyesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.

EXPO 2016 Antalya Ajansı Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Bakan Çelik konuşmasına son 10 gün içerisinde herkesi üzen gelişmeler yaşandığına dikkat çekerek başladı. Bakan Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılara ve gazilere de acil şifalar temenni etti. EXPO 2016'nın uluslararası boyutunun sona erdiğini hatırlatan Bakan Çelik, EXPO'nun gerek Antalya, gerek ise ülkemize çok ciddi kazanımlar sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Öncelikle Antalya'mız yeni bir cazibe alanı kazanmış oldu. Özellikle de Aksu ilçesinde önemli gelişmelere katkı sağladı. Bu bölgenin değerlenmesi açısından ciddi katkıları oldu. Yine Aksu ve Tehnelli derelerinin ıslahıyla tarıma da ciddi katkı sağlamış oldu bu fiziki alan. Alt yapı yatırımları açısından Antalya'mız için önemli yatırımlar gerçekleşti. Raylı sistemlerde, kollektörlere, köprülü üst geçitlere, alt geçitlere varıncaya kadar ciddi bir alt yapı hizmetini de alma imkânı oldu. Bir diğer açıdan Yeşil Şehir bilincinin gelişmesi noktasında da bu 6 aylık dönem içerisinde de önemli kazanımlar elde edildiği inancı içerisindeyiz."

"Yapılan harcamaların hepsi şeffaf"

Bakan Çelik tüm bu yatırımların yanı sıra EXPO alanının önümüzdeki dönem içerisinde de Antalya ve ülke turizmine hizmet etmeye devam edeceğinin altını çizdi. Kamuoyunda EXPO 2016'nın maliyetiyle ilgili çıkan haberleri de değerlendiren Bakan Çelik şöyle konuştu;

"Hiçbir şeyin saklı gizli olması mümkün değil. Her şey şeffaf. Yönetim Kurulu burada, yapılan harcamalar burada, bütçe ortada. Dolayısıyla bu konuda size bir rakam bildirmek istiyorum. EXPO 2016 Antalya'nın maliyetinin 1.720 milyar TL olduğunu da bu vesileyle ifade etmiş olayım. Rastgele bazı değerlendirmeler yapılmasın. Bu rakam tabi ki önemli bir rakam. Ülkemiz için, Antalya için, Türk turizmi için helal hoş olsun, ama konuyu zahmet edip içeriden bilgi almadan rastgele değerlendirme yapmayı da haksızlık olarak gördüğümü belirtmek istiyorum."

EXPO 2016 Antalya bildirgesi yayınlandı

EXPO 2016 Antalya'nın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiğini de vurgulayan Bakan Faruk Çelik, EXPO ile sadece Antalya'ya kalıcı eserler bırakmadıklarını, ülkenin geleceğine yönelik de önemli mesajlar içeren bir bildirge hazırlandığını söyledi.

EXPO 2016 Antalya bildirgesi toplantı sonunda basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan 2016'daki açılış töreninde ifade ettiği talimatları doğrultusunda, Uluslararası Sergiler Bürosu'nun (BIE) EXPO'ların sonunda ortak bir bildirge yayınlanması yönündeki teamüllerine de uygun olarak, katılımcı ülkelerin katkıları ve mutabakatı ile hazırlanan "EXPO 2016 Antalya Bildirgesi"nde; A1 Kategorisi'nde düzenlenen EXPO 2016 Antalya Uluslararası Bahçecilik Sergisi'nin ana ve alt temaları çerçevesinde; önemli çevre sorunları ve çözümleri, biyoçeşitliliğin korunması, sürdürülebilirlik, gıda güvenliği, çocuklara güvenli ve yeşil bir dünya bırakma gibi konularda ortak kararlılığı ifade ettiği vurgulanıyor.

Üye ülkelerin görüşlerinin de alınmasıyla birlikte üzerinde mutabık kalınan ve Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde hazırlanan "EXPO 2016 Antalya Bildirgesi'nde şu ifadeler yer alıyor:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Uluslararası Sergiler Bürosu (BIE) onayı ve Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) tescili ile gerçekleştirilen, "Çiçek ve Çocuk" temalı EXPO 2016 Antalya, altı ay boyunca tüm dünyadan ziyaretçilere eşsiz bir kültürel ve görsel şölen sunmuştur.

"Gelecek Nesiller için Yeşil Bir Dünya" felsefesi ile yola çıkan EXPO 2016 Antalya'da, yeni nesillere doğa sevgisini aşılamak için pek çok faaliyet gerçekleştirilmiştir.

Başta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi hakkında 2015 yılında imzalanan Paris Anlaşması ve uluslararası hukukta öne çıkmış olan prensipler doğrultusunda EXPO 2016 Antalya'nın temaları vasıtasıyla; yeşil şehirler, sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliğin korunması gibi küresel önem arz eden başlıklara dikkat çekilmiştir.

Tarım ve bahçecilik, katılımcıların güçlü desteği ve işbirliği ile EXPO 2016 Antalya'da yeni bir ivme kazanmıştır.

Tüm dünyada her gün daha az türün ekimi yapılmakta ve bu durum iklim değişikliği ile birlikte, sadece biyoçeşitliliği değil aynı zamanda gıda güvenliğini de tehlikeye sokmaktadır. EXPO 2016 Antalya, kültür bitkilerinin zaman içerisinde değişime uğraması ve biyoçeşitlilik konularına geniş bir perspektiften bakarak, insanoğlu ve bitki çeşitliliği arasındaki önemli ilişkiye vurgu yapmıştır.

EXPO 2016 Antalya, insanoğlunun ancak ve ancak sağlıklı bir çevre, doğa ile dost üretim, sürdürülebilirlik ve paylaşımcılık sayesinde en iyi yaşam koşullarına ulaşılabileceğini önemle vurgulamıştır.

MİRAS

1. Katılımcılar tarafından yapılan birbirinden güzel bahçeler, Türkiye için önemli yeşil bir kültürel miras olacaktır.

2. EXPO 2016 Antalya, çevre bilincinin artırılması ve gelecek nesillere aktarılmasını hedeflemekte ve bu amaçla Yenidoğan Ormanları Projesi'ni tanıtmaktadır. Proje çerçevesinde Türkiye'de doğan her çocuk için doğduğu şehirde bir ağaç dikilmesi öngörülmektedir. Hâlihazırda Türkiye'de bazı belediyeler ile kamu ve özel kurumlarca yürütülmekte olan Yenidoğan Ormanları Projesi yaygınlaştırılacaktır. Bu projenin tüm dünya ülkelerince de benimsenmesi beklenmektedir.

Her yörenin coğrafî ve iklim şartlarına uygun dikilecek bu ağaçlar ile:

- Bireylerin, yaşadığı coğrafyaya aidiyet duygusu daha da gelişecektir.

- Şehirler yeni yeşil alanlara kavuşacaktır.

- Gelecek nesillerde doğa bilinci artacaktır.

- Biyoçeşitliliğin korunmasına önemli katkıda bulunacaktır.

GELECEK

Tüm katılımcılar, EXPO 2016 Antalya'nın alt temaları olan Tarih, Biyoçeşitlilik, Sürdürülebilirlik ve Yeşil Şehirler kavramları ışığında aşağıdaki hususları ilan ederler:

• Doğa, çocuklarımızın miras hakkıdır. İnsanı doğadan ayrı düşünmek imkânsızdır. Öncelikli hedef doğa ile uyumlu "Doğadaki İnsan" olmalıdır.

• Biyoçeşitlilik ve doğal çevrenin korunması tüm ülkelerin öncelikli hedefleri arasında yer almalıdır.

• Şehirler mümkün olan en fazla miktarda yeşil alana sahip olmalı ve insanlar gerek geri dönüşüm, gerekse yenilenebilir enerji kullanımı gibi konularda doğaya saygılı davranmalıdır.

• Katılımcılar, EXPO 2016 Antalya'nın teması ve alt temaları hatırlarda tutularak, Türkiye'nin iki yılda bir Antalya'da konferanslar düzenleme kararını memnuniyetle karşılamaktadırlar.

• Katılımcılar, Türk makamlarının EXPO 2016 tesislerini ilgili sektörler ve çocukların eğitimi, çevre bilincinin oluşturulması, tarımsal problemleri tartışma platformu oluşturma amacıyla, aynı zamanda uluslararası işbirliği ve dayanışmayı teşvik edecek bir uluslararası teknoloji ve eğitim merkezi olarak kullanılması kararını memnuniyetle karşılamaktadırlar.

SONUÇ

"Çocuklar" ve "Doğa" birlikte "İnsanlığın Geleceği" anlamına gelmektedir. Dünyada yaşanmakta olan tüm olumsuzluk ve tehditlere rağmen bizler; bu hayati varlıklara en üst seviyede önem göstermeye; tecrübe ve bilgimizi geniş bir işbirliği içinde paylaşarak gezegenimizin geleceğine umutla bakmaya devam edeceğiz.

YORUM EKLE
banner151