Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, meraların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitesinin iyileştirilmesi, sürdürülebilirliklerinin sağlanması ve meralardaki otlatma baskısının azaltılması amacıyla 2023 yılından itibaren uygulanmak üzere hazırlanan, ‘Mera Islah ve Amenajman’ projeleri Bakanlıkça onaylandı.

Aydın’da hangi ürünlere destek verilecek? Aydın’da tarım havzaları ve desteklenecek ürünler belli oldu! Aydın’da hangi ürünlere destek verilecek? Aydın’da tarım havzaları ve desteklenecek ürünler belli oldu!

Buna göre, Efeler İlçesi Böcek ve Çiftlik, Karpuzlu İlçesi Ektirli, Söke İlçesi Yeniköy ve Yenipazar İlçesi Dereköy Mahallelerinde, meralar ıslah edilecek.

Projeler kapsamında Bakanlık tarafından gönderilecek ödenek kullanılarak ve çiftçi katkısı sağlanarak; projeler çerçevesinde meralarda Gübreleme-Yabancı Bitkilerle Mücadele-Çalı Temizliği-Otlatmayı Düzenleyici, Kolaylaştırıcı Yapı ve Tesisler(Suluk, Gölgelik, Mera Çitleri, Mera Kapısı v.b) ve Yapay Mera Tesisi kurulması ayrıca meralardaki otlatma baskısının azaltılması ve meraların otlatmaya kapalı olduğu dönemde kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla üreticilere Yem Bitkisi Tohum Desteği yapılması planlanıyor.