Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazılı soru önergesinde, “Ülkemizde son 15 yılda 29 milyon dönüm arazi ekilmediği Ziraat Mühendisleri odası tarafından yapılan bir araştırmada yer aldı. Arazilerin ekilmemesi nedendir? Ekilmesine yönelik çalışma yapılmakta mıdır?” şeklinde sorular yöneltti. 

265 OVA KORUMA ALTINA ALINDI 

Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Pakdemirli, 2005 yılında çıkarılan 5403 sayılı "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı" Kanunu kapsamında tarım arazilerinin korunduğunu belirterek, Türkiye genelinde büyük tarımsal ovaların koruma altına alınmasına yönelik çalışmalar kapsamında 265 ovanın Bakanlar Kurulu Kararı ile koruma altına alındığını bildirdi. 

ARAZİLERİN SATILMASINA ARACILIK EDİLECEK 

20 Eylül 2018 tarihli ve 30541 sayılı Resmi Gazete 'de (2. Mükerrer) yayınlanan "Yeni Ekonomi Programı (dengelenme-disiplin- değişim) 2019-2021 Orta Vadeli Program" kapsamında atıl tarım arazilerinin tarımsal üretime kazandırılması için çalışma başlatıldığını açıklayan Bakan Pakdemirli, “Ülkemizde parçalılıkve küçük işletme varlığı nedeniyle bir kısım araziler işlenememektedir. Bunu önlemek üzere, arazi edindirme çalışmaları kapsamında, tarım arazilerinin yeter geliri sağlayacak büyüklüklerin altında olduğu yerlerde; ekonomik olarak kullanılamayacak kadar küçülmüş ve hisselenmiş araziler belirlenerek, Bakanlığımızca değer tespitleri yapılarak, talepte bulunan alıcılara bu arazilerin satışında aracılık edilecek, arazi edinimi için kredi temininde teknik destek sağlanacaktır”

Ülkemizde çeşitli nedenlerle küçülmüş, parçalara bölünmüş ve ekonomik tarım yapılması imkânsız hale gelmiş tarım arazilerinde daha fazla parçalanma ve bozulmanın önüne geçmek amacıyla parçalı arazilerimizin birleştirilmesine yönelik arazi toplulaştırma çalışmalarına önem verdiklerini belirten Pakdemirli, “Bu kapsamda 8,2 Milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. Bugüne kadar toplam 6,1 Milyon hektar alanda toplulaştırma ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup; 3,2 Milyon hektar alanda da tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Türkiye'de arazi toplulaştırma çalışmalarında 2003-2017 döneminde toplam 2,75 Milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmıştır. Bakanlığımız arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefi, 8,3 Milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıdır” diye konuştu. 

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer toplulaştırma ile ilgili çalışmalarda  istenen noktaya gelinmediğini, o nedenle son yıllarda kanun ile yeni düzenlemelerin sağlandığını belirterek, “Yargıya intikal eden dava dosyalarında da görüldüğü gibi farklı sorunlar bu bağlamda aşılamamış, kurumlar arası yeterli işbirliğinin oluşmaması da farklı sıkıntılar oluşmasına neden olmuştur. Yeni sayılacak toplulaştırma ile ilgili düzenlemelerde sürecin hızlandırılması amaçlanmışsa da  bunun yansıması gelecek yıl için görülebilecektir. Parçalanan arazilerin yarattığı sorunların aşılması için toplulaştırma önemlidir. Hakkaniyet ve adalet ile hak kayıplarına yol açmadan düzenleme bir an önce yapılmalıdır” dedi.