Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2023 yılına ait Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait çiğ süt desteği icmallerinin askıya çıkarıldığını duyurdu. Süt üreticisinin destekleme ödemesinde herhangi bir mağduriyet yaşamaması için askıya çıkarılan icmalleri 26 Mayıs'a kadar mutlaka kontrol etmeleri istendi. 

Kurbanlık hayvanla ilgili yetiştiricilere önemli duyuru! Son gün 18 Şubat! Kurbanlık hayvanla ilgili yetiştiricilere önemli duyuru! Son gün 18 Şubat!

OCAK, ŞUBAT MART DÖNEMİNE AİT ÇİĞ SÜT DESTEĞİ İCMALLERİ 26 MAYIS'A KADAR ASKIDA KALACAK

Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan duyuruda şunlar kaydedildi... 

"10/01/2023 ve 6655 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 2023-2024 Yıllarında Yapılacak Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesine İlişkin Karar / Çiğ Süt Desteği ve Süt Piyasasının Düzenlenmesi Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2023/8) gereğince hazırlanan Bingöl İli Merkez İlçesine ait 2023 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Çiğ Süt Desteklemesine ait askı listesi düzenlenerek Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü’nde 22.05.2023 tarihinde saat 08:00 da askıya çıkarılıp 26.05.2023 tarihinde saat 17.00 da askıdan indirilecektir.

ASKIDAKİ İCMALLERE İTİRAZ EDİLMEZSE LİSTEDEKİ BİLGİLER DOĞRU KABUL EDİLECEK!

Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise kamu aleyhine olan durumlar hariç askı listesindeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz. Askı süresince yapılan itirazlar incelenecek, uygun olduğu takdirde gerekli düzeltmeler yapılacaktır"

BURDUR TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ DE DUYURU YAYINLADI!

Burdur Tarım ve Orman İl Müdürlüğü de çiğ süt desteğine ait askı icmalleri ile ilgili bir duyuru yayınladı. Duyuruda şunlar kaydedildi: 

"​Burdur İli 2023 Yılı Ocak-Şubat-Mart Dönemi Çiğ Süt Desteklemesi Askı Listesi yazımız ekinde sunulmuştur. İcmal bilgilerinde hata olanların 26 Mayıs tarihine kadar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yazılı olarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Askı sonrası yapılacak itirazlar değerlendirilemeyecek olup, kesinleşen listeler ödenmek üzere Bakanlığımıza gönderilecektir"