Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban bayramında trakya bölgesine kurbanlık hayvan götürecek yetiştiriciler için önemli bir duyuru yayınlayarak, Trakya Bölgesine kurbanlık hayvan götürecek yetiştiricilerin sevk tarihinden en az 4 ay önce il/ilçe müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi. Bunun için de 18 Şubat 2024 tarihine işaret edilen açıklamada, aksi takdirde şartları taşımayan yetiştiricilerin Trakya Bölgesine kurbanlık hayvan götüremeyeceğinin altı çizildi. 

BAŞKA BÖLGELERDEN TRAKYA BÖLGESİNE KURBANLIK HAYVAN GÖTÜRMEK İÇİN İSTENİLEN ŞARTLAR ŞÖYLE SIRALANDI...

16.06.2024 tarihinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında yetiştiricilerin Trakya Bölgesine hayvan götürebilmeleri için şu şartları yerine getirmeleri gerekiyor. 

1-Sevk yapacak yetiştiriciler karantina ve test süresini dikkate alarak sevk tarihinde en az dört ay önce (18.02.2024) İl/İlçe Müdürlüğümüze müracaatta bulunmalıdır.

2-Hayvanlarda sevk yapılacak gün şap hastalığı belirtisi bulunmamalıdır.

3-Hayvanlar ya doğumlarından itibaren o işletmede olmalı ya da en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. İşletmenin 10 km çevresinde 3 aydır(18.02.2024 tarihi itibarı ile) şap hastalığı görülmemiş olmalıdır.

Taahhütname ile ÇKS başvurusu yapan çiftçilerin dikkatine! İcmaller askıya çıktı! Taahhütname ile ÇKS başvurusu yapan çiftçilerin dikkatine! İcmaller askıya çıktı!

4-Hayvanlar sevk öncesinde 30 gün süre ile bir işletmede izole edilmelidir. (İşletmeye hayvan giriş ve çıkışı olmayacaktır, İşletmeye yetkili yetiştirici ve veteriner hekim dışında kimse alınmayacaktır.)  Bu süre sonunda bütün hayvanlardan kan alımı yapılıp şap virüsü varlığı yönünden Şap Enstitüsünce teste tabi tutulacak olup tüm sonuçların negatif olması gerekmektedir.

5-Serum test ücreti olarak enstitüce belirlenen bedelin hayvan sahibi tarafından Şap Enstitüsünün hesabına yatırılması ve ödendi makbuzunun bir suretinin İl/İlçe Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir.

6-Hayvan hastalıkları ile mücadele ve hayvan hareketleri kontrolü genelgesi, Trakya bölgesine yapılacak hayvan sevklerinde uygulanacak test protokolü, 2020/06 ve 2021/04 sayılı genelgeler kapsamında Trakya Bölgesine canlı hayvan sevki yapılacaktır.

7-Bu şartları sağlayan yetiştiricilerimiz Trakya Bölgesine hayvan götürebilecekler.​