Su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının önlenmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ kapsamında sülük toplayıcılığı yasaklandı.

Sülük avcılığı ve toplayıcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tebliği ile 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında yasaklandı.

Sivas Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğün'den aldıgımız bilgiye göre duyuru şu şekilde ; 

 Su ürünleri kaynaklarımızın korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığının

önlenmesi amacıyla, Bakanlığımızca 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliğine

istinaden hazırlanan, 22 Ağustos 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konan ve 1 Eylül

2020 - 31 Ağustos 2024 yılları arasındaki dönemi kapsayacak olan 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su

Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'in 43'üncü maddesinin üçüncü fıkrasında "Sülük

istihsali yapılacak alanlar, uygulama yöntemi, zaman yasağı, takibi, kullanılacak belgeler, istihsali

yapılacak alt türler, ürünlerin nakli, izlenmesi, miktarı ile sülüğün yasadışı istihsalinin önlenmesi

kapsamında alınacak ek tedbirlere yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." düzenlemesi yer

almaktadır.

        Bu kapsamda, bilimsel kuruluşların ve akademisyenlerin tavsiyeleri doğrultusunda; ekonomik ve

ekolojik değere sahip sülük stoklarımızın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir olarak işletilmesi

amacıyla tüm sülük türlerinin 15 Mart-31 Ağustos tarihleri arasında avcılığı/toplayıcılığı

yasaklanmıştır.

        Konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetlerinin aksatılmadan

gerçekleştirilmesi, konunun ilgililere duyurulması hususlarında;

Tarım Bakanı Yumaklı’dan Ramazan Bayramı mesajı Tarım Bakanı Yumaklı’dan Ramazan Bayramı mesajı

        Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.