Tarımdan Haber’in önceki gün gündeme getirdiği özel sektöre besilik sığır ithalatının yeniden açılacağına yönelik duyuru bugün Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Buna göre, Avrupa Birliği üyesi ülkeler hariç olmak üzere Bakanlığın canlı hayvan ithalatına izin verdiği ülkelerden 500 bin baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgesi verilecek. İthalatla ilgili başvurular 10 Nisan’a kadar yapılacak.

KÜÇÜK ÜRETİCİLER TAMAMEN BÜYÜK FİRMALARIN YAPACAĞI İTHALATA TESLİM EDİLDİ!

Besilik sığır ithalatında Avrupa ülkelerinin hariç tutulması ve işletme kotasının da yüzde 40’a çıkarılması dikkat çekti. Mevcut duyuruya göre küçük çaplı ithalat yapacak işletme sahipleri tamamen büyük ithalatçı firmalara teslim edilirken, ithalatı yapacak büyük firmalar yapacakları ithalattan büyük kazançlar elde edecek.

TÜRKİYE TAMAMEN İTHALATA MAHKUM BIRAKILDI!

Geçtiğimiz yıl sadece 150 bin başlık besilik sığır ithalatı ile ilgili izin verilirken, şimdi bu rakamın 500 bine çıkarılması ve işletme kotasının da yüzde 40 ile yüksek tutulması, Türkiye’nin hayvancılıkta tamamen ithalata mahkûm bırakıldığını gözler önüne serdi.

2022 YILINDA CANLI HAYVAN İTHALATI TAMAMEN SONA ERECEK DİYE TAAHHÜT VERİLDİ, CUMHURİYETİN 100’ÜN YILINDA ÜLKEYİ İTHALATA TESLİM ETTİLER!

Bir önceki Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından 2022 yılı sonu itibariyle üretim planlanmasının yapıldığı ve canlı hayvan ithalatının tamamen sona erdirileceğine yönelik verilen taahhüdü rağmen gelinen noktada Türkiye’nin ithalata tamamen mahkûm bırakılması, ülke hayvancılığına vurulmuş büyük bir darbe olarak görülürken, Bakan Kirişçi ve bürokratlarının bu beceriksiz politikalara rağmen hala görevlerine devam etmeleri ise dikkat çekiyor.

 BESİLİK SIĞIR İTHALATI İLE İLGİLİ BAKANLIKTAN YAPILAN DUYURUDA ŞUNLAR KAYDEDİLDİ

1. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hariç olmak üzere Bakanlığımızca canlı hayvan ithalatına izinli ülkelerden toplam 500.000 baş besilik erkek sığır ithalatı için kontrol belgeleri onaylanacaktır. 

2. Müracaatlar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 10/04/2023 tarihine kadar yapılacaktır. Müracaat sırasında Ek’li dilekçe, İşletme Tescil Belgesi, Karantina Yeri ve İşletme Uygunluk Belgesi (Son 15 gün içinde düzenlenmiş olmalıdır) sunulacaktır. Bu tarihten sonraki müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır. (Postadaki gecikmeler dahil). 

3. Müracaatta bulunacakların, Bakanlık kayıt sisteminde (Türkvet) en az 1 (bir) yıllık işletme kaydı bulunmalıdır. Bir işletme için tek müracaat yapılabilir. 

İthal ette hijyen skandalı! ESK Tarım Bakanlığının hijyen yönetmeliğine aykırı et satışı yapıyor! İthal ette hijyen skandalı! ESK Tarım Bakanlığının hijyen yönetmeliğine aykırı et satışı yapıyor!

4. Müracaat edecek başvuru sahipleri, işletme kapasitelerine göre aşağıda belirtilen oranlara tekabül eden hayvan için başvuru yapabileceklerdir. (bir işletme için en fazla 8.000 (sekizbin) baş başvuru yapılabilir.)

BESİLİK SIĞIR5. Müracaat yapılan hayvan sayısı toplamı izin verilecek 500.000 baştan fazla olması halinde her bir müracaatçıdan aynı oranda azaltmaya gidilerek nihai liste Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayınlanacaktır. 

6. Kontrol belgesi başvuruları Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne 17/04/2023-15/06/2023 tarihleri arasında yapılmalıdır. Bu tarihten sonraki müracaatlar kabul edilmeyecektir ve verilen kontrol belgelerinde değişiklik yapılmayacaktır.