Resmi Gazete'de bugün yayınlanan ihale ilanına göre, Hopa Çay Müdürlüğü tarafından 26.000.000 kilogram yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alımı yapılacak. 

İhaleye katılmak isteyen istekliler en geç 06.03.2023 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

İhalenin detayları şu şekilde ; 

1. Müdürlüğümüz tarafından 26.000.000 Kg. yaş çay yükleme ve nakliye hizmet alım işi % 20 artar/azalır opsiyonlu olarak Satınalma ve İhale Yönetmeliğimizin 9'uncu maddesi kapsamında açık ihale usulü ile satın alınacaktır.

Hileli et satışında BİM'i kurtaran Pakdemirli BİM yönetim kuruluna atandı! Hileli et satışında BİM'i kurtaran Pakdemirli BİM yönetim kuruluna atandı!

2. Bu işe ait şartnameler, aşağıdaki adresten 200.00 TL. bedelle tahsil fişi karşılığında temin edilebilir. Çaykur Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü/Hopa / ARTVİN

3. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin idari ve teknik şartname esasları dahilinde hazırlayacakları teklif mektuplarını en geç 06.03.2023 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğü adresinde bulunacak şekilde elden vermeleri veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Teklif mektupları aynı gün saat 14:00'de açılacaktır.

4. Postada meydana gelen gecikmeler ile telgraf, teleks ve faks'la yapılacak müracaatlar kabul edilmez.

5. İhale alternatif tekliflere kapalıdır.

6. Kısmi teklif kabul edilemez. Nakliye işine teklif verenler yükleme işine de teklif vermek zorundadır.

7. Verilen tekliflerdeki fiyat geçerlilik süresi (opsiyon) ihale tarihinden sonra en az 40 gün olmalıdır.

8. Teklif edilen bedelin KDV hariç en az % 3'ü oranında geçici teminat, yapılacak sözleşme bedelinin KDV hariç % 6'sı oranında kesin teminat alınır.

9. İhale 06.03.2023 tarihinde Çaykur Hopa Çay Fabrikası Müdürlüğünde yapılacaktır.

10. Teşekkülümüz, bu ihalede ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, Satınalma ve İhale Yönetmeliğimiz hükümlerince ihaleyi tamamen veya kısmen yapıp yapmamakta serbesttir.

açıklama