Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Pankobirlik, şirketlere kendi hinterlantlarının dışında pancar alım hakkının getirilmesine tepki göstererek, bu uygulamanın bölgelerdeki pancar üretim deseni ve münavebe disiplinini bozacağını kaydetti.

PANCAR ÇİFTÇİSİNİN BÖLGESEL PAZAR GÜVENCESİ ORTADAN KALKACAK

“Özelleştirme ihale şartnamesinde yer alan ve şirketlerin fabrika hinterlandı dışından da pancar teminini mümkün kılan hüküm, pancar çiftçisinin bölgesel pazar güvencesini ortadan kaldırmakta bu durumda tarımsal üretimde sürdürülebilirlik açısından tehdit oluşturmaktadır” uyarısında bulunan Pankobirlik, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

C ŞEKERİNİ A ŞEKERİ KAPSAMINDA DÜŞÜK FİYATTAN ALABİLECEKLER!

“Şirketlerin bu hükme dayanarak, kendi bölgelerinde eksik hammadde üretimi olması halinde kota doldurma zorunluluğu sebebiyle diğer fabrika hinterlandlarındaki üreticilerden pancar temini, başka fabrika hinterlandındaki C kotası ürünün A kotasında kullanılmak üzere A Kotası Pancara göre düşük maliyetle alımı yapılabilecek.

FIRSATÇILIĞA KAPI ARALANIYOR!

Kamu şeker fabrikaları ile bazı özel fabrikalarca avans uygulamalarıyla üretim aşamasında desteklenmiş şeker pancarının fırsatçılık yapılarak başka şeker fabrikalarına hammadde olarak nakli gibi yollara tevessül etmeleri ihtimal dahilindedir.

MÜNAVEBE DİSİPLİNİ BOZULACAK

Böylesi bir gelişmenin tüm sektörü olumsuz etkileyeceği, tarımsal üretimle sanayi sürecini entegre biçimde yürüten sağlıklı işletmeleri de olumsuz etkilerken, tarımsal üretimde sorun yaşayabilecek fabrikalara komşu fabrika hinterlandlarından başlamak üzere tüm üretim bölgelerinin üretim desenini ve münavebe disiplinini bozacağı açıktır.

PATATESTE OLDUĞU GİBİ TOPRAKLARIMIZ ZEHİRLENECEK

Şeker pancarı üretiminde münavebe disiplininin bozulması ciddi sonuçları olan ve sektörde asla istenmeyen bir durumdur. Münavebe disiplinin bozulması demek, toprağın yorulması, pancar üretiminde hastalık ve zararlıların baş göstermesi, geçmiş yıllarda sıralı ekime uyulmadığı için patates üretiminde bazı bölgelerimizde yaşanan ve toprağın hastalanmasına sebep olan olumsuzlukların orta ve uzun vadede şeker pancarında yaşanması demektir ve bu risk ülkemiz açısından göğüslenebilir bir risk değildir”

ÖZELLEŞEN FABRİKALARLA İLGİLİ ŞOK İDDİA!

Diğer yandan özelleştirilen şeker fabrikaları ile ilgili de şok bir iddiayı gündeme getiren Pankobirlik, özelleştirilen fabrikaların ham kamış şekeri ithal edip, rafine şeker üretme konusunda çalışma yaptıkları yönünde duyumlar alındığına dikkat çekti. Bunun pancar üretimini sekteye uğratacağını bildiren Pankobirlik, “Hiç kimsenin kolaycılığa kaçıp bu tür heveslere kapılmamasını, karar alıcıların ise sektörün hayrına olmayan bu tür talepleri dikkate almamalarını öneriyoruz” dedi.

TARIMDANHABER