Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği genel kurulu yapıldı! Bülent Tunç yeniden başkan seçildi! Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği genel kurulu yapıldı! Bülent Tunç yeniden başkan seçildi!

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve Enstitüsü (TÜSSİDE) arasında yürütülen "Örtüaltı Yetiştiriciliğinde Üretim Modellerinin ve Pazar Kanallarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında dördüncü bölgesel çalıştay Nevşehir İli Kozaklı İlçesinde gerçekleştirildi. Çalıştaya Bakanlığın yetkilileri, akademisyenler, il tarım ve orman müdürlüğü yetkilileri, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı. Çalıştayda örtüaltı yetiştiriciliği ve kent tarımının mevcut durumu, alternatif ürünler, karşılaşılan sorunlar ve örtüaltı sera proje çalışmaları görüşüldü. Projenin hedefi, örtüaltı sebze yetiştiriciliğinde optimal üretim, uygun ürün deseni ve yetiştirme modellerinin oluşturulması, örtüaltı sebze üretiminin artırılması, pazarlama kanallarının araştırılması, üretici ve yatırımcı rehberlerinin oluşturulması ve proje çıktılarının tarımsal politikalara yansıtılmasıdır.

Örtüaltı yetiştirciliği nedir ?

Örtüaltı tarımı, bitkilerin mevsimleri dışına kaydırılarak ya da mevsimleri dışında yetiştirilmesini olanaklı kılan bir yetiştiricilik şeklidir. Farklı uygulamaları olan örtüaltı tarımı, ülkemizde alçak plastik tüneller ve seralardaki üretimi kapsamaktadır.