Dünya Çevre Günü'nün ana teması: Hava Kirliliği!

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

Dünya Çevre Günü'nün ana teması: Hava Kirliliği!
banner282

Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: 

"İsveç’in Stockholm kentinde 1972 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan kararla 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. O günden itibaren her sene ayrı bir ülkede ve belirlenen tema üzerinde düzenlenen Dünya Çevre Günü etkinlikleri bu sene Çin’in ev sahipliğinde yapılacak ve etkinliğin teması “hava kirliliği” olacaktır.

Geçtiğimiz yıllarda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) küresel düzeyde sekiz ölümden birinin hava kirliliği ile bağlantılı olduğunu ve yılda 7 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı sebeplerden öldüğünü açıkladı. Hava kirliliğinin insan, hayvan, bitki sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri endüstrideki gelişmeler, kentlerin aşırı büyümesi ve nüfus artışıyla birlikte daha da artmaktadır.Kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanımı, tarımda kontrolsüz ve bilinçsizce kullanılan gübreler ve pestisitler, şehirleşme sonucu artan katı atıklar, volkanik faaliyetler;karbondioksit , karbonmonoksit, metan, ozon, kükürt oksit ve azot oksit bileşikleri gibi hava kirliliğine sebep olan gazların atmosferde artmasına sebep olmaktadır.

Bu gazlar küresel iklim değişiklikleri, asit yağmurları, sera gazı emisyonlarının artması gibi nedenlere bağlı olarak çevre ve insanlar üzerinde yıkıcı etkilere sebebiyet vermektedir. İnsanların çevre bilinci gözetmeksizin şehirleşme, sanayileşme ve üretim uğruna yaptığı hatalı uygulamalarla oluşan felakette bizimle aynı çevreyi paylaşmak dışında hiçbir günahı ve katkısı olmayan tamamen masum hayvanlar ve diğer canlılar da direk olarak etkilenmektedir.

Elbetteki kentleşme, sanayileşme, üretim kompleksleri ve fabrikaların sayısının artması kalkınma ve ilerleme için gerekli faktörlerdir. Ancak bunları yaparken çevreyi ve havayı kontrolsüz bir biçimde kirletmenin de izahı mümkün değildir. Çünkü küresel hava ve çevre kirliliği sonucu oluşacak olumsuzluklar insanlık ve çevre için telafisi mümkün olmayan çok büyük tahribatlara neden olmaktadır.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) olarak; ekosistemin  insan ve hayvan yaşamı açısından daha sağlıklı bir yapıda olmasını istiyoruz. Bunun için kara ve deniz hayatının sürdürülebilirliği açısından kirliliğin önlenmesi tüm insanlığın önceliği olmalıdır diyoruz. Nesli tehlike altında olan kara, deniz ve su altı yaşamında canlıların korunmasına dikkat çekmek istiyor, bu konuda korunmalarının sağlanmasına yönelik planların uygulanmasını önemli buluyoruz.

Veteriner hekimler; Tüm yaşam ortamlarındaki yaban hayvanlarına yönelik koruma ve üretimlerinde sürdürülebilirliğe dair çalışmaların içinde olan meslek grubunun üyeleridir.

Hava kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Çevre Gününde;kirliliğe sebep olan faktörlerin üzerine yoğunlaşarak, üretimi ve sanayileşmeyi dünyamızı kirletmeden gerçekleştirebilecek bir hale getirebilmenin ve çevre koruma bilinciyle yetiştireceğimizgençlerimizin sağlıklı yarınlarda, sağlıklı bir dünyada daha bilinçli ve daha duyarlı olmasıümidiyle, Dünya Çevre Gününü kutluyorum.

TARIMDANHABER

YORUM EKLE