Tarıma dayalı ekonomik yatırımların Desteklenmesi tebliği yayınlandı

Tebliğ Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayınlandı.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımların Desteklenmesi tebliği yayınlandı
banner200

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre; kırsal alandaki tarıma dayalı ekonomik yatırımlarda hibeye esas proje gideri, 1 ila 3 milyon lira arasında değişirken proje tutarının yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecek.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi hakkındaki tebliği, 30 Nisan 2015 Perşembe tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken hususları kapsayan ve ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje giderlerinin tutarlarının da belirtildiği tebliğde gideri 1 ila 3 milyon lira arasında değişen projeler sıralanırken proje tutarının %50'sine hibe yoluyla destek verileceği belirtildi.

Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi 30/04/2015 tarihinden itibaren otuz gün içerisinde www.tarim.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

Yatırım projelerinin tamamlanma tarihi olan 01/12/2015'e kadar tamamlanamayan projeler yatırımcıların talebi ve il müdürlüğünün uygun görmesi halinde kendi kaynakları ile doksan günü aşmamak üzere verilecek süre içinde tamamlanacak.YORUM EKLE

banner251