İlk olarak, 2006 yılında uygulamaya konan Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamındaki projenin amacına değinen Hasan Çebi; "Bu proje ile doğal kaynaklar ve çevrenin korunması dikkate alınarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amaçlanıyor. Tüm bunların sonucunda da ilimiz üreticilerine, yatırımcılarına ve ülkemize daha fazla gelir sağlanıyor ve iş istihdamı arttırılıyor" dedi.

Manisa İlinde 2015 yılında gerçekleştirilen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını değerlendiren İl Tarım Müdürü Çebi; "Manisa'da 2015 yılında 9. Etaptan 28 ve 10. Etaptan 12 yatırımın faaliyetleri devam etmektedir. 9. Etaptan devam eden 28 yatırımın toplam proje miktarı 24.219.834,33 lira, %50 hibe desteği miktarı ise 11.799.903 liradır. 10. Etap 12 yatırımın toplam proje miktarı 11.489.330,50 lira olup % 50 hibe desteği miktarı 5.342.644,92 liradır.

İlimizde, 2006-2015 yılları arasında 10 Etap olarak sürdürülen yatırımlarda, geçtiğimiz yılın sonunda % 50 hibe desteği ile 1-8 Etaplar kapsamında 154 tarıma dayalı sanayi kuruluşu tamamlanmıştır. Faaliyetlerine devam eden kuruluşların toplam yatırım miktarı 67.087.081 lira olup, İl Müdürlüğümüz çalışmaları ile Bakanlığımız tarafından verilen % 50 hibe miktarı ise 34.354.577,50 lira olarak gerçekleşmiştir.

12 YATIRIMIN SÜRESİ HAZİRAN 2016'YA UZATILDI

2015 Yılından, 9. Etap 28 yatırımın tamamlanma süresi müracaatlar üzerine Mayıs 2016 ve 10. Etap olarak devam eden 12 yatırımın süresi Haziran 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Yatırımların 2016 yılı içinde tamamlanmasıyla birlikte kırsal kalkınma yatırımları programı kapsamında Manisa'da 194 tarıma dayalı sanayi yatırımı desteklenmiş olacaktır. Buna göre toplam yatırım miktarı 102.796.254,83 lira ve % 50 hibe desteği miktarı 51.497.125,68 lira olarak gerçekleşmiştir. Tesislerin daimi istihdam kapasitesi 2.179 kişi ve tarım ürünü işleme kapasitesi 1.002.341.70 ton/yıl dır" dedi.

Zirai alet ve ekipman için verilen desteklemelere de vurgun yapan Hasan Çebi; "Çiftçi işletmelerinin desteklenmesi kapsamında 2007-2014 yılları arasında, 4.592 zirai alet ve ekipman alımı için çiftçilerimize %50 hibe desteği olarak 23.525.002 lira destek verilmiştir.

9 ve 10. Etapta yatırımcıların güneş enerji sistemi kurmaları teşvik edilmiş, İlimizde 6 tarım sanayi işletmesine güneş enerjisi kurma desteği verilmiştir. Kurulan ve kuruluşu devam eden tesislerin toplam kapasitesi 1580 kw/h ve yıllık üretimi 3.748.550 kw/yıl dır.

2012-2015 yıllarında uygulanan bireysel basınçlı modern sulama tesislerine kuruluş ve ekipman destekleri kapsamında, 96 İşletmeye 3.213.170,56 lira, 6.404,39 dekar tarım arazisinin sulama projeleri karşılığı % 50 hibe desteği olarak 1.606.585,32 lira destek verilmiştir.

Sulama sahalarında enerji ihtiyacını karşılamaya dönük olarak, güneş enerjili sistemlerin kurulması için yayım çalışmaları sonucunda 5 işletme güneş enerjili sulama projesi uygulamış, destek verilen 5 güneş enerjili işletmede toplam 42,7 kw/h üretim kapasiteli sistemler kurulmuştur. İlimizde atık sulama sistemleri ve tarımsal sanayi ve işletmeleri, güneş enerjisi kullanmaya başlamıştır. Bu sayede girdi maliyetleri oldukça aşağıya çekilmektedir" diyerek sözlerine son verdi.