Yapılan toplantıda, son yıllarda meydana gelen kuraklıkların hububat üretimini büyük oranda olumsuz etkilemesi nedeniyle kıraç alanlarda kuraklığa daha fazla dayanıklı ve verimli olabilecek çeşitlerin denenmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen Dumlupınar isimli makarnalık buğday çeşidine ait demonstrasyonun 2018-2019 üretim sezonunda Burdur Merkez Aziziye Köyünde kurulduğu vurgulanan toplantıda köy çiftçilerinden Murat Can'ın tarlasında 2018 yılı kasım ayı içerisinde ekilişi yapılarak hasat öncesi verim ve kalite yönünden değerlendirmesi yapıldı. 

EN ÖNEMLİ UNSUR SİZLERİN YAPACAĞI KIYASLAMALARDIR

Burdur Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, "Burada yapılan demanstrasyon çalışması Dumlıpınar makarnalık buğday çeşidimizin nasıl yetiştirileceğini ve yerel şartlarda uygulanabilir olduğunu sizlere göstermektedir. Bu tür yeni çeşitlerin mevcut çeşitlerinizle karşılaştırılması amacıyla da düzenlenen demonstrasyonlarda en önemli unsur sizlerin yapacağı kıyaslamalardır. Kısaca burada toplanmamızın en önemli nedeni çalışmamızı basın yoluyla tanıtmanın yanında hizmet verdiğimiz kitlenin yani siz değerli çiftçilerimizin kişisel olak gözlem yapmasını sağlamak ilgili sorular sorulmasına izin vererek öğrenmenin olabileceği bir ortam oluşturmaktır. Biz tarım teşkilatı olarak gerekli teknik bilgiyi vermeye her zaman hazırız" dedi.

BURDUR ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE VERİM VE KALİTEYE ULAŞILABİLİR

Demonstrasyon sorumlularından Ziraat Mühendisi Murat Yıldız, "İl müdürlüğü imkanları ile Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden getirilen tohumların ilimizde ilk defa geçen sezon Kocapınar Köyünde denemelerinin yapıldığını bu denemelerde çok büyük bir kuraklığın meydana geldiğini çeşidin doğal olarak etkilendiğini fakat Mayıs ayı ortalarından sonra gelen yağışlarla bir miktar kendini topladığı ve dekara 250 kg verim verdiği görülmüştür. Aynı sezon diğer çeştilerin verimlerinin ise, benzer şartlarda Dumlupınar çeşidinin yarısına dahi yaklaşamadığı tespit edilmiştir.

Son yıllarda bölgemizde görülen yağış rejimindeki düzensizlikler ve özellikle Nisan Mayıs aylarında görülen kuraklık, bizim bu tür kıraç alanlarda hem verimli hem de kuraklığa biraz daha dayanıklı çeşitlerimizi çiftçilerimize tanıtmaya yöneltmiştir. Bu amaçla Dumlupınar çeşidinin Aziziye köyünde dekara 20 kg tohum hesabıyla ekim gerçekleştirilmiştir. Taban ve üst gübre olarak toplam 8 kg saf azot ile yabancı ot mücadelesi zamanı %5 lik suda çözünür çinkolu gübre uygulaması yapılmıştır.

Çalışmamızda en büyük sıkıntı Nisan ayının ortalarından Haziran ayının ortalarına kadar kayda değer bir yağışın olmamasıdır. Mevcut olumsuzluktan bitki bir miktar etkilensede önemli ölçüde yeşilliğini koruyabilmiştir. Bölgemizde yıllık 450 mm yağış göz önüne alındığında bu yağışın bitkinin vejetasyon periyodu süresince düzenli yağması durumunda yani belli aylar hiç yağmayıp belli aylarda çok yağması nedeniyle kuraklık, sel gibi tabi afetlerin olmayacağı gibi olumsuzluklar düşünüldüğünde kuru alanlarda Burdur ortalamasının çok üzerinde yüksek verime ve kaliteye ulaşabilir" dedi.

SAP VERİMİ YÜKSEK

Demonstrasyonun diğer sorumlusu Ziraat Mühendisi Suat Yıldız ise, "Dünyada ve ülkemizde en fazla ekim alanına sahip ilk üç bitki tahıllardan oluşmaktadır. Birinci sırada Buğday yer almaktadır. Önceliğimiz bir dekardan alınacak verimi dünya ortalamasının çok üzerine çıkarmak kaliteli ürün elde etmek ve kuraklığa dayanıklı çeşitlerle toprak ve su kaynaklarımızı etkin olarak kullanmaktır. Göller bölgesi dolayısıyla ilimiz kaliteli makarnalık buğday üretimi için oldukça uygun bir ekolojiye sahiptir.

Dumlupınar çeşidi orta erkenci, kışa dayanıklı, kılçıklı, kahverengi başaklı, dane görünümlü kahribar camsı olup bitkinin 115-125 cm (kılçık ucu hariç) kadar boylanabilmektedir. Sap verimi yüksektir. İlimizde hayvancılığın yoğun olduğu düşünüldüğünde avantajlı bir durumdur. Bitkinin vejetasyon süresince mevsim şartları uygun olması durumunda verim düzeyi rahatlıkla 500 kg da ulaşmaktadır. Ayrıca protein oranı %13-15 arasında olup diğer kalite özellikleri iyidir. Bölgemizde kıraç ve yarı taban alanlarda ekimi yapıldığında yüksek dane ve sap verimi elde edilebilir" diye konuştu.