Üstlendiği misyon ile hem bölge hem de ülke gelişimine büyük katkılar sağlayacak projelere imza atan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, atılan adımların sonuçlarını kısa, orta ve uzun vadede almayı planlıyor. 

KGTÜ, BİLİMSEL YAYINLARIYLA TÜRKİYE VE DÜNYA ORTALAMASINI GEÇTİ 

2013-2018 yılları arasında Dünya’daki bütün üniversiteler, 8.500 araştırma kuruluşu ve 220 ülkenin araştırma performans verilerini sunan SciVal veri tabanı kullanılarak elde edilen sonuçlar, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin bilimsel araştırma anlamında kısa sürede geldiği noktayı ortaya koyuyor. Türkiye ve Dünya’daki kurumlara ait bilimsel yayınların incelendiği söz konusu çalışmada, bilimsel yayınlar için alan ağırlıklı refere edilme etki değeri (FWCI) ortalama 1,00 olarak kabul edilirken, Türkiye’de ise bu değer 0,83 olarak gerçekleşiyor.

Aynı zaman diliminde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin tüm bilim alanları ortalamasının Dünya ortalamasının %77 üzerinde gerçekleşerek 1,77 değerine ulaştığı belirlenirken, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adresli bilimsel yayınların etkisinin Türkiye ortalamasının 2 katından fazla bir değere sahip olduğu açıklandı. Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilimsel yayınların öneminin ve kalitesinin bir göstergesi olan “Alan Ağırlıklı Refere Edilme Etki Değeri”, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adresli yayınlar için tarım ve biyolojik bilimlerde 3,8 kimya bilimlerinde 3,60 malzeme bilimlerinde 3,53 mühendislik bilimlerinde 2,41 olarak belirlenirken, KGTÜ tarafından yapılan bilimsel yayınların etki değerlerinin Türkiye ve Dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğu belirlendi. 

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ’NİN PROJELERİ, MARKALAŞMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un vizyonu ile kurulan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin en yüksek etki değerine sahip alanın, 3,8 FWCI değeri ile üniversitenin tematik alanı da olan tarım ve biyolojik bilimler olduğunu söyledi. Mühendislik bilimlerinin gerek sayı, gerekse etki değerinin de yüksek düzeyde gerçekleştiğini (FWCI=2,4) belirten Prof. Dr. Çökmüş, malzeme bilimleri alanında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi adresli 3,53 etki değerine sahip yayınların yapıldığını; kimya ile ilgili alanlarda gerçekleştirilen çalışmaların etki değerinin ise 3,6 civarında olduğunu ifade etti.  

Toplam yayınlarda %33’ten % 41’e doğru bir trend görülmesinin, uluslararasılaşma düzeyini çok üst düzeye çıkardığını vurgulayan Çökmüş, “kaliteli akademik personel istihdam edilmesi, çalışmaların, kaliteli dergilerde yayımlanması ve bilimsel konferanslardaki etki değerinin yüksekliği, üniversitemizin gelişimine ve markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bir başka ifade ile yayın kalitesi ve yayınlanan dergilerdeki yüksek kalite, üniversitenin tanınırlığına büyük katkı yapmaktadır” şeklinde konuştu.

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ, BÖLGE VE ÜLKE GELİŞİMİNE BÜYÜK KATKI YAPACAK 

Çalışmada; KGTÜ açısından tarım ve biyolojik bilimlerin, kimya, malzeme bilimi ve mühendisliğin öne çıkan bilim alanları olduğunu; iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler, enerji, çevre ve biyokimya bilimlerinde yayımlamış olan makalelerin de Dünya ortalamasının en az %50 üzerinde (1,5 kat civarında) olduğunu belirten Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, konferans yayınlarının da 2018 yılında önemli ölçüde arttığını kaydetti. Rektör Çökmüş, 2018 yılı içerisinde yapılan yayınların yaklaşık %30’unun Dünya’daki ilk %10’luk dilime giren dergilerde yayınlanmış olmasının, üniversitenin gelişiminin ne derece sağlıklı ve yüksek ivmeli gerçekleştiğini göstermesi açısından da ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Çökmüş, “sonuç olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi kendisine stratejik ilgi alanı olarak seçmiş olduğu tarım ve biyolojik bilimler, malzeme bilimi, kimya, bilgisayar bilimleri ve mühendislik alanlarında yüksek sayıda ve yüksek kalitede çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bunun yanı sıra diğer alanlarda da etki değeri Dünya ortalamasının en az %50 üzerinde kaliteli çalışmalar yürütmektedir. Üniversitemizin sahip olduğu misyon gereği eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla beraber bölge ve ülke gelişimine büyük katkılar sağlayacak çok önemli projeler başlatmış olup, sonuçlarını kısa, orta ve uzun vadede önümüzdeki süreçte almayı planlıyoruz” dedi.