2014 yılı vergilendirme dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi beyanlarına ilişkin olarak 2015 yılı nisan ayında Kayseri'de 8 bin 942 mükellef tarafından verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 2 milyar 032 milyon 233 bin 422 TL matrah beyan edilmiş ve bu tutar üzerinden 381 milyon 694 bin 571 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirilmiştir.

2013 Dönemi Yıllık Kurumlar Vergisi sıralamasında 7.854.357 TL beyan edilen vergiye tabi gelir matrahına tahakkuk eden 1.566.474 TL ile 26'ncı sırada olan Kayseri Şeker, 2014 yılında 125.715.113 TL vergi matrahı üzerinden tahakkuk eden 25.068.166 TL kurumlar vergisi ile Kayseri vergi rekortmeni olarak 60 yıllık tarihinde bir rekor daha elde ederek başarısını taçlandırdı.