CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarım kenti Niğde’nin IPARD kapsamında bulunmadığını belirterek, bu durumu eleştirdi. Bakan Pakdemirli'nin IPARD projelerinin başarı ile uygulandığını söylediğini ancak Sayıştay raporlarında 2017 yılı sonu itibariyle IPARD'la ilgili toplam 130 dava bulunduğu dile getiren Gürer, şunları kaydetti: 

"IPARD işlemlerinde destek türlerinin alt ve üst sınırları arasında büyük farklılıklar bulunmasına rağmen bürokratik işlemlerde ayrım yapılmadığı, Büyük bütçeli ve karmaşık projeler için istenen belgeler, küçük bütçeli ve basit projeler için de istendiği, destek miktarlarının alt sınırı 5000 Avro, üst sınırı 3.000.000 Avro olduğu ve alt ve üst sınırlar arasında % 600 oranında fark bulunduğu bu durumda miktarları düşük ve kırsal kesimde yaşayanlara yönelik desteklerde bürokratik işlemlerin azaltılması ve basitleştirilmesi gerektiğini Sayıştay raporunda dikkat çekmektedir. Kırsal kesimde yaşayan ve görece olarak gelirleri düşük faydalanıcılar için bu bağlamda düzenleme yapılmalıdır.

IPARD Programının ana hedef kitlesinin kırsal alanlarda yaşayanlar olmasına rağmen faydalanıcı olarak bu hedef kitlesine yeterince ulaşmadığı da raporda dikkat çekicidir. Sayıştay  IPARD Programı ile desteklenen yatırımların, istihdam sağlayarak kırsal alanların ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması, kırsal alanlarda ekonomik faaliyet düzeyinin yükseltilmesi, kırsal nüfusun azaltılmasının tersine çevrilmesi gibi katkıları olsa da Programın faydalanıcı olarak kırsal alanlarda yaşayanlara çok fazla ulaşamamadığı da Sayıştay saptamıştır” dedi.

BAKAN YANITI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 42 ilde uygulanan Avrupa Birliği Kırsal  Projesi uygulamalarını  ile ilgili sorularına Tarım ve Orman. Bakanı Bekir Pakdemirli yanıt verdi. 42 il dışında kalan illerinde talep ettiği IPARD kapsamı AB tarafından genişletilemediği Gürer yazılı sorusunda dönemin Bakanı açıklamıştı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Pakdemirli tarafından cevaplandırılmak üzere şu soruları yöneltmişti: 

”Son 7 yılda IPARD programı kapsamına alman 14500 projenin illere göre dağılımı nasıldır?

IPARD programı kapsamında 4 milyar TL hibe desteği sağlanan projelerin, illere göre tutar dağılımı nasıldır?

Hibe ve destekler sayesinde kırsal alanda 10 milyar TL tutarında yapıldığı ifade edilen yatırımların içerisinde tamamlanan ve yarıda bırakılanların sayısı ayrı ayrı ne kadardır?

IPARD kapsamında destek alınmasına karşın kaba inşaat halinde kalan yapılar hakkında ne gibi çalışmalar yapılması planlanmaktadır? 

BAKAN PAKDEMİRLİ 42 İL DESTEKLERDEN FAYDALANMAKTADIR

Bakan Pakdemirli, “Bakanlığımızın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalınmayı Destekleme Kurumunu (TKDK) 2011 yılında AB Komisyonu tarafından akreditasyon sürecini başarıyla tamamlamış ve IPARD kırsal kalkınma fonlarını kullanmaya başlamıştır. IPARD Programında yer aldığı şekilde ilk etapta 20 İlimiz, 2013’ten sonra ilave edilen 22 İlle birlikte toplam 42 İle bu desteklerden faydalanmaktadır.

IPARD programında destek verilen her bir sektörün kriterleri, uygun harcama miktarları, hibe oranları, seçim kriterleri vb. tüm koşulları belirlemiştir. Projeler, şeffaflık ilkesi dikkate alınarak eşit olarak değerlendirilmekte ve IPARD kriterlerine uygun olanlar başvuru çağrısındaki bütçe miktarı dikkate alınarak seçilmektedir. Seçilen projeler kamuoyuna açıklanmakta ve hibe sözleşmesi imzalanarak yatırıma geçmeleri sağlanmaktadır.”dedi.

Bakan Pakdemirli, “IPARD kapsamında destek alan işletmelerin 5 yıl faaliyetini devam zorunluluğu olup, TKDK tarafında gerekli denetim ve kontroleler yapılmaktadır. TKDK’nm yaptığı tüm işlemler de ilgili ulusal kurumlar ve AB Komisyonu tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. Bu denetimler sayesinde Ülkemizde atıl işletmelerin önlenmesi ve kırsalda yatırımların ve istihdamın artması hedeflenmektedir.”dedi

Bakan Pakdemirli, "IPARD I Programında 2007-2016 tarihleri arasında alınan 16.608 başvurudan 888 adedi reddedilmiş, 4.432 adedi başvuru sahipleri tarafından geri çekilmiş ve 11.289 adedi ile sözleşme imzalanmıştır. Toplamda 10.666 adet projeye 1.044.781.711 Avro ödeme yapılmıştır. Tahsis edilen fonların %99,3’ü kullanılmıştır.

IPARD II Programı için son raporlama dönemi olan 31.08.2019 tarihli verilere dayanarak; alınan 16.541 başvurudan 6.554 adedi reddedilmiş, 2.417 adedi geri çekilmiş ve 3.996 adet başvuru sahibiyle sözleşme imzalanmıştır. Raporlama tarihine kadar 2.560 adet başvuruya toplamda 139,5 Milyon Avro ödeme yapılmış ve 225,5 Milyon Avro Tuk bir toplam yatırım tutarı elde edilmiştir"