Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki mali yardımların Kırsal Kalkınma Bileşeni için ayrılan IPARD fonlarını kullanarak ülke geneline yaygınlaşmayı hedefleyen IPARD III programını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu programın ayrıca Kırşehir dahil 39 ilde uygulanacak olması, tarım ve hayvancılıkla uğraşan gerçek ve tüzel kişilikler, üretici örgütü birlikleri ve kooperatiflerin, kadın ve genç nüfusun katılımının sağlanmasıyla birlikte yerel kaynakların harekete geçirildiği tarımsal kalkınmanın önemli bir adımı olarak değerlendiriliyor.

Bakanlığın girişimleri sayesinde Kırşehir'in desteklenen iller arasına alınmasıyla tarım sektöründe olumlu bir atmosfer oluştu

Kırşehir  Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, bu gelişmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahının artırılması, tarım sektörünün rekabet gücünün ve yerel kalkınmanın desteklenmesi için uzun süredir TKDK desteklerinin ilde uygulanması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit KİRİŞÇİ'nin IPARD programına verdiği önemi vurgulayarak, Bakanlığın girişimleri sayesinde Kırşehir'in desteklenen iller arasına alınmasıyla tarım sektöründe olumlu bir atmosfer oluştuğunu belirtti.

Seçen; ''Bölgemiz ve ilimiz tarımının gelişmesine katkıda bulunacağı ve kurulacak işletmelerin hayırlı ve bereketli olacağı ifade ediliyor''dedi.

Tarım Bakanlığından tasarruf genelgesi: Zorunlu haller dışında yeni taşıt alınmayacak! Tarım Bakanlığından tasarruf genelgesi: Zorunlu haller dışında yeni taşıt alınmayacak!

İl Müdürü Seçen ''TKDK temsilciliğinin ilimize açılmasıyla birlikte hayata geçirilecek projelerin tarımsal kalkınmayı sağlayacağı, bölgemiz ve ilimiz tarımının gelişmesine katkıda bulunacağı ve kurulacak işletmelerin hayırlı ve bereketli olacağı ifade ediliyor'' dedi. İl Müdürü Seçen, TKDK temsilciliğinin ilimize açılmasına katkıda bulunanlara teşekkür ederek, ilimiz ve bölgemiz tarımının gelişmesine katkıda bulunmasını temenni etti. 

IPARD PROGRAMI NEDİR?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.